Nyheter

 1. Lønnskalkulatoren er klar!

  Sjekk gjennomsnittsinntekten for advokater og fullmektiger som er ansatt i advokatfirma, bedrift, organisasjon og offentlig sektor. Du kan sortere på eksamensår, tittel og arbeidssted.

 2. Medlemstilbud: Webmegler, et komplett fagsystem for eiendomsmegling

  Utfør eiendomsmeglingsoppdrag på en trygg måte med Webmegler.

 3. Eiendomstjenester - Kartverkets samling av tjenester for elektronisk tinglysning

  Panteretter, sikringsretter og visse eierskifter kan nå tinglyses elektronisk.

 4. Tilsyns- og disiplinærsystemet

  Tilsyns- og disiplinærsystemet må forenkles og effektiviseres, mener Advokatforeningen.

 5. Eierskap og styreverv i advokatforetak

  Hvem skal kunne eie advokatforetak? Advokatlovutvalget foreslo å opprettholde dagens forbud mot eksterne eiere.

 6. Adgangen til å gi rettsråd og opptre i rettergang

  Hvem skal kunne gi rettsråd og opptre i prosess? Advokatlovutvalget foreslo endrede regler.

 7. Advokatbevilling i advokatloven

  Hvilke vilkår skal gjelde for å få advokatbevilling? Spørsmålet behandles i advokatloven.

 8. Internadvokatene i advokatloven

  Spørsmålet om internadvokatenes fremtid ble aktualisert sommeren 2019, da Skatterådgiverutvalget i sin utredning tok til orde for at internadvokater ikke burde være underlagt sterk taushetsplikt.

 9. Rett i sofaen: Jon Wessel-Aas og Merete Smith i samtale om advokatlov

  Hvorfor er advokatloven viktig?

 10. Godt politisk samarbeid skal gi samfunnet en god advokatlov

  På vegne av medlemmene har Advokatforeningen jobbet for en advokatlov som sikrer gode arbeidsvilkår og ivaretar tilliten til advokatbransjen.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14

Neste