Nyheter

 1. Utvalg skal se på nye retningslinjer for forsvarere

  Advokatforeningens forsvarergruppe har satt ned et utvalg som skal se nærmere på retningslinjene for forsvarere, med sikte på å gjøre innholdet mer konkret.

 2. Nyheter fra bistandsadvokatutvalget

  Advokatforeningens bistandsadvokatutvalg har i år deltatt i flere møter med offentlige myndigheter. Her kan du se noe av det de har holdt på med i 2017.

 3. Berit Reiss-Andersen og Frode Sulland fikk Espelands Honnørpris

  Berit Reiss-Andersen og Frode Sulland fikk i går tildelt Espelands honnørpris, overrakt av Else Bugge Fougner under middagen på Advokatforeningens årstalearrangement.

 4. Advokatforeningens årstale 2017 - Trygghetens pris

  Det har stort sett gått én vei når personvernhensynet har blitt avveid mot ønsket om nye metoder for å bekjempe alvorlig kriminalitet. Det har blitt funnet for lett, og har måttet vike.

 5. Et steg nærmere forhandlingsrett

  I går kveld la Høyre, Frp, Krf og Venstre frem sin budsjettavtale for 2018. Selv om økning av salærsatsen uteble, er avtalen et viktig steg i riktig retning.

 6. Profesjonsansvar- og styreansvarsforsikring. Bedre vilkår!

  Advokatforeningen har gjennomført anbud på foreningens tilbud om sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for advokatvirksomhet og eiendomsmeglingsvirksomhet, og styreansvarsforsikring. Det beste økonomiske tilbudet totalt sett var det Gjensidige Forsikring som ga. Advokatforeningen har derfor valgt Gjensidige Forsikring som ny forsikringsgiver.

 7. Stort oppmøte på aksjon for forhandlingsrett

  Svært mange advokater møtte opp utenfor Stortinget i vinterkulden for å gi gratis rettshjelp og aksjonere for forhandlingsrett.

 8. Ny domstolkommisjon vurderer domstolenes organisering

  Advokatforeningen er invitert til å møte Domstolkommisjonen 11. januar 2018. Dine innspill er verdifulle.

 9. Markering foran Stortinget for forhandlingsrett

  Advokatforeningen arrangerer en markering foran Stortinget under slagordet "Forhandlingrett for rettferdig rettshjelp" neste uke.

 10. Bistandsadvokatutvalget på studietur i Finland

  Utvalget ønsket å se på den finske ordningen for å studere hvordan straffeprosessen fungerte i vårt naboland – både trepartsprosessen i straffesaker, men også fornærmedes rettigheter generelt.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13

Neste