Nyheter

 1. Gode besøkstall på Advokatenhjelperdeg.no

  Koronakrisen har ført til høye besøkstall på Advokatforeningens publikumstjeneste Advokatenhjelperdeg.no.

 2. Lønnsstøtteordning for å ta permitterte tilbake i jobb

  Arbeidsgivere som tar permitterte ansatte tilbake i jobb kan søke tilskudd for å få dekket lønnskostnader for juli og august. Tilskuddssøknadene leveres på Skatteetatens lønnstilskuddportal fra oktober.

 3. Opprop mot etterforskning av tyrkiske advokatforeninger

  En rekke advokatforeninger og menneskerettighetsorganisasjoner har signert et opprop der de protesterer mot etterforskning av tyrkiske advokatforeninger.

 4. Bransjeundersøkelsen er vår viktigste kilde til informasjon og dokumentasjon om advokatbransjen. Har du svart?

  Jo mer vi vet om advokatbransjen, desto bedre rustet er vi til å ivareta dine og bransjens interesser. Har du allerede fylt ut undersøkelsen, så takker vi for det. Hvis ikke, ber vi deg gjøre det i dag.

 5. Advokatforeningen inn i skattesak om domstolsprøving

  Advokatforeningen har inngitt skriftlig innlegg i en sak som nylig er anket til Høyesterett. Innlegget gjelder domstolenes adgang til å prøve nye rettslige anførsler i skattesaker.

 6. Medlemstilbud: Telenor tilbyr nå Microsoft 365 med lagring i Norge

  Microsoft har endelig åpnet datasenter i Norge Det betyr at bedrifter som ønsker å lagre all sin data i Norge, nå endelig kan benytte seg av Office 365.

 7. Fullmektiger kan fortsatt arbeide fra hjemmekontor

  Tilsynsrådet sier at fullmektiger kan arbeide fra hjemmekontor som et ledd i å bremse spredning av koronaviruset.

 8. Talentprisen 2020: Kompetanse- og talentutvikling

  På grunn av koronaviruset og de utfordringene situasjonen medførte ble Talentprisen 2020 utsatt. Vi kan nå gledelig informere at vi har funnet ny dato for utdeling og har derfor også satt ny søknadsfrist til 1. oktober.

 9. Advokatforeningen i møte for å forsvare din rett til å megle eiendom

  Advokatforeningen tok opp en rekke temaer som er aktuelle for advokater som driver eiendomsmegling da de møtte eiendomsmeglingsutvalget i forrige måned.

 10. Grensen for småkravsprosess endres til kr 250 000

  Verdigrensene i tvisteloven endres med virkning fra 1. juli. Blant annet oppjusteres grensen for småkravsprosess fra kr 125 000 til kr 250 000.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13

Neste