Nyheter

 1. Kampen for salærsatsen

  Budsjettforslaget for 2018 var skuffende for alle våre medlemmer som jobber med straffesaker og fri rettshjelp, der salærsatsen foreslås å stå uendret.

 2. Har du oppdatert dine kontaktopplysninger?

  Snart faktureres forsikringer og medlemskontingenten for 2018. Er opplysningene vi har om deg riktige?

 3. Strenge hvitvaskingsregler – nye nettsider

  Advokatene er underlagt strenge lovkrav for å forhindre hvitvasking. Tilsynsrådet gjennomfører tilsyn for å sikre at regelverket etterleves.

 4. Hvordan ligger du an med etterutdanningen?

  Etterutdanningsordningen er et løfte til dine klienter. Nåværende etterutdanningsperiode utløper 31. desember 2018. Hvordan ligger du an?

 5. Samlet mot kraftige kutt

  Advokatforeningen møtte i dag flere av organisasjonene som tilbyr fri rettshjelp for å snakke om de varslede kuttene i statsbudsjettet.

 6. Eurocard med oppdaterte vilkår og tilbud om en mer helhetlig bedriftskortløsning

  Visste du at Advokatforeningens fordelsavtale med Eurocard inkluderer både Eurocard Corporate Gold og Eurocard Corporate Platinum? I begge kortene er det en fullverdig reiseforsikring som trer i kraft dersom minimum 50 prosent av transportkostnadene er belastet kortet.

 7. Statsbudsjettet 2018 - Domstolene beklager kutt i driftsbudsjett

  Domstolene skriver på sine nettsider at økningen i driftsbudsjettet spises opp av ny avbyråkratiseringsreform.

 8. Statsbudsjettet 2018 - Endringer i straffegjennomføring

  I budsjettet for 2018 foreslås det blant annet å videreføre leie av fengselskapasitet i Nederland.

 9. Statsbudsjettet 2018 - Uholdbart forslag til salærsats

  I regjeringens forslag til statsbudsjett videreføres dagens salærsats på 1020 kroner. For første gang siden 90-tallet foreslås det ingen økning i satsen.

 10. Statsbudsjettet 2018 - Kutter kraftig i fri rettshjelp

  I regjeringens forslag til statsbudsjett ligger det en markant nedprioritering av de frie rettshjelptiltakene.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12

Neste