Nyheter

 1. Praktiseringen av vervet som fast forsvarer og fast bistandsadvokat

  "Advokatforeningen vil understreke at oppdrag som følger av vervet som fast forsvarer eller fast bistandsadvokat er personlig. Slike oppdrag bør ikke omfordeles til andre advokater." Slik lyder hovedstyrets vedtak fra januar 2017 om praktiseringen av vervet som fast forsvarer og fast bistandsadvokat.

 2. Møte med gjenopptakelseskommisjonen

  Kommisjonen ga i møtet uttrykk for at det kan være interessant å motta begrunnet kritikk i enkeltsaker dersom noen opplever det som helt uforståelig at saken ikke gjenåpnes. De gjorde imidlertid oppmerksom på at det er vanskelig for dem å drøfte og kommentere enkeltsaker.

 3. Halvering av reisegodtgjørelse - hvordan regelen skal praktiseres i overgangsperioden

  Forsvarergruppen har vært i kontakt med Justisdepartementet om hvordan regelen skal praktiseres i overgangsperioden.

 4. Debatt om traumer og hukommelse

  Torsdag 9. februar arrangerte Oslo krets debatt om traumer og hukommelse på Litteraturhuset i Oslo.

 5. Fremtidens fri rettshjelp

  Vilkårene for fri rettshjelp er i liten grad gjenstand for kvalifisert politisk oppmerksomhet og debatt. Politikerne synes mer opptatt av ordningens kostnader, enn av de verdiene ordningen representerer for utsatte grupper – og for samfunnet. Stortingsvalget 2017 kan representere et tidsskille.

 6. Rollespill i Oslo Tingrett

  En av juryens politikere frikjente for første gang tiltalte i vårt rollespill om sovevoldtekt som ble spilt for tredje gang i januar.

 7. Ny lønnsstatistikk viser høyere lønnsvekst i 2016

  Vi har kartlagt inntektsforhold for medlemmer som er ansatt i advokatfirmaer, bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor, basert på vår lønnsundersøkelse som ble gjennomført i desember 2016. Statistikken viser at lønnsveksten i bransjen var noe høyere i 2016 enn den har vært de siste årene. Fjorårets lønnsvekst var på 4,5 % – en økning på 2,1 % sammenlignet med året før. Mye tyder på at lønnsveksten i 2016 i stor grad kompenserer for den lave lønnsveksten i 2014 og 2015.

 8. Tapaskvelder for deltagere på advokatkurset

  De tre neste onsdagene vil det arrangeres sosiale samlinger for deltagere på advokatkurset.

 9. Begjæring om oppnevning av bistandsadvokat under etterforskningen

  For å oppnå en mer enhetlig og forutsigbar praksis har Oslo tingrett skrevet et brev til alle bistandsadvokater hvor de informerer om hvilke krav de stiller til begjæringer om oppnevning av bistandsadvokat, hva som kreves av dokumentasjon og rutiner ved fastsettelse av salær.

 10. Bruk av dommeravhør og tilrettelagte avhør

  Nå må forsvarere og bistandsadvokater være oppdatert på Høyesteretts praksis og selv ta initiativ med tanke på eventuell begjæring om gjenåpning av rettskraftige dommer

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13

Neste