Nyheter

 1. De nominerte til talentprisen 2017

  De nominerte til talentprisen 2017 er nå klare.

 2. Advokatforeningens årsrapport 2016

  Årsrapporten gir en god oversikt over foreningens mange aktiviteter i møtepunktene med medlemmer, politikere, myndigheter, medier og samfunn forøvrig. Her kan du lese om foreningens økonomi og styring, aktiviteten i kretsene disiplinærutvalgets arbeid og våre mange ulike oppgaver og engasjementer i inn- og utland.

 3. Oslo tinghus innfører sikkerhetskontroll fra 4. mai 2017

  For å gjøre hverdagen tryggere for alle som oppholder seg i Oslo tinghus, innføres sikkerhetskontroll fra torsdag 4. mai 2017. Kontrollen likner den som utføres på flyplasser, med metalldetektor og gjennomlysing av bagasje.

 4. Økt straffenivå er farlig symbolpolitikk

  Kronikk av generalsekretær Merete Smith, først gang på trykk i Aftenposten 3. april 2017.

 5. Tema for årets Talentpris: Karriere og livsbalanse i de store advokatfirmaene.

  Kan man gjøre en god karriere i de store advokatfirmaene, og samtidig ha et godt familieliv og en aktiv fritid?

 6. Advokatforeningen lanserer mekling.no

  Advokatforeningen lanserer nå mekling.no. Nettsiden forklarer hva mekling er, hvilke konflikt- og rettsområder mekling passer for, og gir oversikt over godkjente meklere. Man kan også se hvilken faglig bakgrunn de ulike meklerne har – hvorav de fleste jo er advokater.

 7. Oversettelse av dommer til forkynning

  Advokatforeningen har mottatt kopi av brev fra Oslo tingrett om oversettelse av dommer til forkynning.

 8. Fremtidens fri rettshjelp til debatt på Stortinget

  «Det er sterke krefter på Stortinget som er opptatt av tilgangen til fri rettshjelp» sa Knut Storberget fra Arbeiderpartiet da han i samarbeid med Advokatforeningen åpnet seminar om fri rettshjelp på Stortinget 9. mars 2017.

 9. Praktiseringen av vervet som fast forsvarer og fast bistandsadvokat

  "Advokatforeningen vil understreke at oppdrag som følger av vervet som fast forsvarer eller fast bistandsadvokat er personlig. Slike oppdrag bør ikke omfordeles til andre advokater." Slik lyder hovedstyrets vedtak fra januar 2017 om praktiseringen av vervet som fast forsvarer og fast bistandsadvokat.

 10. Møte med gjenopptakelseskommisjonen

  Kommisjonen ga i møtet uttrykk for at det kan være interessant å motta begrunnet kritikk i enkeltsaker dersom noen opplever det som helt uforståelig at saken ikke gjenåpnes. De gjorde imidlertid oppmerksom på at det er vanskelig for dem å drøfte og kommentere enkeltsaker.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12

Neste