Nyheter

 1. Tema for årets Talentpris: Karriere og livsbalanse i de store advokatfirmaene.

  Kan man gjøre en god karriere i de store advokatfirmaene, og samtidig ha et godt familieliv og en aktiv fritid?

 2. Advokatforeningen lanserer mekling.no

  Advokatforeningen lanserer nå mekling.no. Nettsiden forklarer hva mekling er, hvilke konflikt- og rettsområder mekling passer for, og gir oversikt over godkjente meklere. Man kan også se hvilken faglig bakgrunn de ulike meklerne har – hvorav de fleste jo er advokater.

 3. Oversettelse av dommer til forkynning

  Advokatforeningen har mottatt kopi av brev fra Oslo tingrett om oversettelse av dommer til forkynning.

 4. Fremtidens fri rettshjelp til debatt på Stortinget

  «Det er sterke krefter på Stortinget som er opptatt av tilgangen til fri rettshjelp» sa Knut Storberget fra Arbeiderpartiet da han i samarbeid med Advokatforeningen åpnet seminar om fri rettshjelp på Stortinget 9. mars 2017.

 5. Praktiseringen av vervet som fast forsvarer og fast bistandsadvokat

  "Advokatforeningen vil understreke at oppdrag som følger av vervet som fast forsvarer eller fast bistandsadvokat er personlig. Slike oppdrag bør ikke omfordeles til andre advokater." Slik lyder hovedstyrets vedtak fra januar 2017 om praktiseringen av vervet som fast forsvarer og fast bistandsadvokat.

 6. Møte med gjenopptakelseskommisjonen

  Kommisjonen ga i møtet uttrykk for at det kan være interessant å motta begrunnet kritikk i enkeltsaker dersom noen opplever det som helt uforståelig at saken ikke gjenåpnes. De gjorde imidlertid oppmerksom på at det er vanskelig for dem å drøfte og kommentere enkeltsaker.

 7. Halvering av reisegodtgjørelse - hvordan regelen skal praktiseres i overgangsperioden

  Forsvarergruppen har vært i kontakt med Justisdepartementet om hvordan regelen skal praktiseres i overgangsperioden.

 8. Debatt om traumer og hukommelse

  Torsdag 9. februar arrangerte Oslo krets debatt om traumer og hukommelse på Litteraturhuset i Oslo.

 9. Fremtidens fri rettshjelp

  Vilkårene for fri rettshjelp er i liten grad gjenstand for kvalifisert politisk oppmerksomhet og debatt. Politikerne synes mer opptatt av ordningens kostnader, enn av de verdiene ordningen representerer for utsatte grupper – og for samfunnet. Stortingsvalget 2017 kan representere et tidsskille.

 10. Rollespill i Oslo Tingrett

  En av juryens politikere frikjente for første gang tiltalte i vårt rollespill om sovevoldtekt som ble spilt for tredje gang i januar.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12

Neste