Nyheter

 1. Internasjonale advokatforeninger med opprop om Tyrkia

  Advokatforeningen krever sammen med flere internasjonale organisasjoner at Tyrkia må stoppe angrepene på rettstaten og advokater.

 2. Alternative statsbudsjett 2020

  De alternative budsjettene fra opposisjonspartiene er klare. Flere av partiene ønsker å øke reisegodtgjørelsen.

 3. Advokatforeningen søker arbeidsrettsadvokater

  Advokatforeningen har vedtatt å inkludere arbeidsrettslig rådgivning som en del av våre medlemstilbud, vi søker derfor etter advokater med inngående kompetanse og erfaring innen arbeidsrett.

 4. Årstalen 2019 – forvaltningen overtar og uskyldspresumsjonen presses

  Årstalen 2019 beskrev hvordan uskyldspresumsjonen moderer staten og får den til å kontrollere sine anklager. Etterfølgelse av den vil dermed gi oss grunnlag for vår tillit til staten.

 5. Modernisering av MVA-systemet

  Skatteetaten melder om at et konkret forslag til modernisering vil komme i løpet av 2020.

 6. Ny rapport: Advokatbransjen er en attraktiv verdiskaper

  Menon Economics har levert rapport om advokatbransjen som verdiskaper i norsk næringsliv. Rapporten viser blant annet at advokatbransjen har den høyeste verdiskapningen per ansatt i rådgivernæringen.

 7. Medlemstilbud: Tradisjonsrike Hotel Bristol i Oslo

  Hotel Bristol åpnet dørene i 1920 og har siden den gang vært et av Oslos mest populære samlingspunkt. Hotellet har gjennomgått en større renovering de siste to årene hvor alle hotellrom, korridorer og konferanserom er renovert samtidig som den historiske atmosfæren er bevart.

 8. Ny veiledningsfunksjon i saker med mindreårige ofre for menneskehandel

  Bufdir har opprettet en veiledningsfunksjon for tjenester som kommer i kontakt med mindreårige ofre for menneskehandel.

 9. Oppfølging av NAV-skandalen og kurs i EØS-regelverk

  Advokatforeningen er i dialog med Justisdepartementet om oppfølging av NAVs feiltolkning av EØS-regelverket, og arrangerer kurs om emnet 10. desember.

 10. Nyhet! Ulike kursmoduler med temaet «Å lede et advokatfirma»

  – Strategi og ledelse i praksis, motivering og oppfølging, god kommunikasjon og riktig talentutvikling.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13

Neste