Nyheter

 1. Uttalelse til FN om situasjonen i Tyrkia

  Menneskerettighetsutvalget har sammen med advokatorganisasjoner fra hele verden gitt innspill i forbindelse med Tyrkias rapportering til FNs menneskerettighetsråd.

 2. Flere oppfyller etterutdanningskravet

  Advokatforeningens etterutdanningsordning krever 80 kurstimer hvert femte år. Siste femårsperiode er nå gjort opp, og viser en gledelig vekst i antall medlemmer som innfrir kravet.

 3. Stor satsning på mekling

  I samarbeid med flere aktører i bygg- og anleggsbransjen har Advokatforeningen inngått avtale om å opprette et meklingssenter.

 4. Nye retningslinjer for forsvarere

  Vårt representantskap har vedtatt endringer i Retningslinjer for forsvarere.

 5. Forslag om ankesiling vedtatt

  Regjeringens forslag om å fjerne ubetinget ankerett i straffesaker som gjelder lovbrudd med strafferamme på over seks år, ble denne uken vedtatt på Stortinget.

 6. Regjeringens proposisjon om tilregnelighet vedtatt

  Vedtaket, som innfører begrepet «sterkt avvikende sinntilstand» i vurderingen om tilregnelighet, ble vedtatt av det borgerlige flertallet på Stortinget.

 7. Brev til finanskomiteen om omgåelsesnorm

  Lovutvalgene for skatterett og avgiftsrett har sendt brev til finanskomiteen der de påpeker sentrale forhold i omgåelsesnormen som ikke er avklart.

 8. Avklaring om hvitvasking?

  Tilsynsrådet og Advokatforeningen er uenige om omfanget av advokaters rapporteringsplikt. Tilsynsrådet har nå bedt Finansdepartementet om å avklare spørsmålet.

 9. Forhandlingsutvalg for drøftinger om rettshjelpssats er klart

  Advokatforeningens hovedstyre har gitt forhandlingsutvalget mandat til å gjennomføre drøftinger om rettshjelpssatsen for 2021 på vegne av våre medlemmer.

 10. Kritisk til proposisjon om tilregnelighet

  Advokatforeningen pekte igjen på at proposisjonen stiller en alt for uklar norm for hvor grensen for tilregnelighet skal gå, på Justiskomiteens andre høring om saken.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13

Neste