Nyheter

 1. Stort engasjement rundt bildedeling i Arendal

  Advokatforeningens rollespill om bildedeling på nett trakk mange engasjerte publikummere til Arendal Gamle Rådhus under Arendalsuka.

 2. Moderne slaveri på agendaen i Arendal

  Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg har sammen med Raftostiftelsen og Initiativ for etisk handel invitert sentrale politikere til debatt om behovet for en norsk, moderne slaverilov. Bakgrunnen for dette er en rapport om denne tematikken utarbeidet av Raftostiftelsen i samarbeid med Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg og initiativ for etisk handel.

 3. Søker nye medlemmer til utvalget for internadvokater

  Advokatforeningens hovedstyre har vedtatt å innlemme organisasjonsadvokater og offentlige ansatte advokater i utvalget for internadvokater (tidl. utvalget for bedriftsadvokater).

 4. Veiledere for advokater som gir rettshjelp til migrantbarn

  ICJ har nylig publisert veiledere for rettshjelp til migrantbarn.

 5. IBA Bar Leader Conference

  Over 300 advokater fra hele verden kom til Oslo i mai da Advokatforeningen var vertskap for IBAs «Annual Bar Leaders’ Conference».

 6. Høring: Endringer i forsikringsavtaleloven – i påvente av en større modernisering

  Justisdepartementet avga i mars forslag til endringer i FAL for å gjennomføre de privatrettslige sidene av EUs forsikringsformidlingsdirektiv. Advokatforeningen er positive til de fleste forslag, men mener samtidig at tiden er inne for å utarbeide en ny og mer moderne forsikringsavtalelov.

 7. God dialog om advokatlov

  Justisdepartementet trekker inn Tilsynsrådet og Advokatforeningen i arbeidet med advokatloven.

 8. Strever du med GDPR? Nye verktøy på plass

  Advokatforeningen har utarbeidet en rekke verktøy som kan hjelpe deg med å innfri kravene etter GDPR. Har vi noe som kan være til hjelp for deg?

 9. Regler for god advokatskikk er endret

  Representantskapet i Advokatforeningen vedtok på sitt årlige møte 31. mai 2018 en ny regel i Regler for god advokatskikk (RGA).

 10. Nyhet: Spill og lær om hvitvasking

  Ny hvitvaskingslov innebærer nye plikter. Som medlem av Advokatforeningen får du rabatt på «AML», en app utviklet for å gi innsikt i hvitvaskingsregelverket. Opplegget gir etterutdanningstimer.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13

Neste