Nyheter

 1. Talentprisen 2020 - Følg utdelingen på nett 20. november kl. 10.00

  Årets Talentpris fra Advokatforeningen skal deles ut til det advokatfirmaet som er best på å tiltrekke seg og beholde talenter gjennom kompetanse – og talentutvikling. I år deles prisen ut på nett.

 2. Advokatforeningen og Gjensidige Forsikring fortsetter det gode samarbeidet

  Advokatforeningen og Gjensidige Forsikring fortsetter det gode samarbeidet, og Gjensidige forblir forsikringsgiver på Advokatforeningens tilbud om profesjonsansvarsforsikring for advokatvirksomhet.

 3. Kompensasjonsordning for tapt inntekt for selvstendig næringsdrivende videreføres ut 2020

  Kompensasjonsordningen for tapt inntekt for selvstendig næringsdrivende er en midlertidig ordning som er opprettet som følge av koronasituasjonen. Kompensasjonsordningen er besluttet videreført ut 2020.

 4. Kompensasjonsordning for tapt inntekt for selvstendig næringsdrivende videreføres ut 2020

  Kompensasjonsordningen for tapt inntekt for selvstendig næringsdrivende er en midlertidig ordning som er opprettet som følge av koronasituasjonen. Kompensasjonsordningen er besluttet videreført ut 2020.

 5. Nå kan brukere kommunisere digitalt med forliksrådet

  Nå kan privatpersoner sende inn og svare på forliksklager digitalt.

 6. Nominasjon av norsk medlem til Europarådets torturkomité (CPT)

  Europarådets torturkomité søker nytt medlem.

 7. Statsbudsjettet 2021: Full reisegodtgjørelse blir ikke gjeninnført

  I fjor fikk Justisdepartementet konsulentfirmaet Vista Analyse til å evaluere kuttet i reisefraværsgodtgjørelsen. Analysen viser at reduksjonen i reisefraværsgodtgjørelsen påvirker hvilke advokater og sakkyndige som tar disse sakene.

 8. Statsbudsjettet 2021: Gledelig styrking av domstolene

  Regjeringen legger opp til 40 nye dømmende stillinger i domstolene. «En gledelig nyhet som forhåpentligvis markerer starten på en bedring av kårene i rettspleien», sier Jon Wessel-Aas.

 9. Vi trenger nye tillitsvalgte til våre lovutvalg og faste utvalg

  Advokatforeningen trenger dyktige og engasjerte medlemmer til flere lovutvalg og faste utvalg fra 1. januar 2021.

 10. Går imot forslag om nye regler for betaling av verger

  - Det vil bli vanskelig å sikre vergehavende den hjelp de behøver, mener Advokatforeningen.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12

Neste