Nyheter

 1. Ikke enighet om hvitvasking

  Advokatforeningen hatt en rekke diskusjoner med Tilsynsrådet om forståelsen av hvitvaskingsloven av 2018. Nå behøves en rettslig avklaring.

 2. Advokatforeningen lanserer elektronisk klageordning

  Fra og med mandag 21. oktober må alle klager på advokat sendes elektronisk.

 3. Advokatenhjelperdeg.no søker medlemmer til redaksjonsutvalg

  Advokatforeningens populære publikumstjeneste trenger redaksjonsutvalg til å gjennomgå nettsidens fagartikler.

 4. Statsbudsjettet 2020: Domstolene må kutte, mer penger til ESAS

  Statsbudsjettet viderefører i all hovedsak domstolenes eksisterende prosjekter, uten budsjettøkninger.

 5. Statsbudsjettet 2020: Rettshjelpssatsen underreguleres

  Timesatsen for fri rettshjelp foreslås i statsbudsjettet for 2020 å oppjusteres med 20 kroner, til kr. 1060.-. Dermed fortsetter tendensen til å regulere rettshjelpssatsen lavere enn pris- og lønnsutviklingen ellers i samfunnet.

 6. Vi trenger nye tillitsvalgte til våre disiplinærutvalg

  Advokatforeningen søker dyktige og engasjerte medlemmer til disiplinærutvalgene med virkning fra 1. januar 2020.

 7. Bidra til evaluering av kutt i reisegodtgjørelsen

  Det gjennomføres i disse dager en evaluering av kutt i reisegodtgjørelsen, og du kan bidra med dine erfaringer.

 8. Bekymret for angrep på filippinske advokater

  Advokatforeningen og en rekke andre organisasjoner ber filippinske myndigheter beskytte advokater etter flere angrep.

 9. Aktørportalen øker funksjonaliteten i straffesaker – og bruken blir obligatorisk

  I løpet av kvelden 18. september utvides funksjonaliteten i straffesaker i Aktørportalen. En ytterligere utvidelse er planlagt 3. oktober, og fra samme tidspunkt blir det obligatorisk å benytte Aktørportalen i straffesaker.

 10. Slutt for Buypass ID på medlemskortet

  Advokatforeningen har avsluttet avtalen med Buypass som har gjort det mulig å laste inn en elektronisk ID på Advokatforeningens medlemskort, men det finnes alternativer.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13

Neste