Nyheter

 1. Advokatforeningen på Arendalsuka 2021

  Advokatforeningen stiller på Arendalsuka igjen i år med spennende debatter og rollespill.

 2. Rett i sofaen: Skal advokater få drive med eiendomsmegling?

  I en NOU om en ny eiendomsmeglingslov foreslås det at advokater ikke lenger skal kunne drive med eiendomsmegling i egenskap av å ha advokatbevilling.

 3. Rett i sofaen: Ny advokatlov

  Jon Wessel-Aas og Merete Smith gir deg høydepunktene i advokatloven som kom på fredag.

 4. Organisering av advokatvirksomhet

  I forslaget til advokatlov legges det opp til at advokatvirksomhet bare kan drives i advokatforetak, i organisasjoner som har organisasjonsadvokater eller i bedrifter og offentlige virksomheter som har internadvokater.

 5. Rettsråd og rettergang

  Regjeringen foreslår å senke kravene til dem som kan gi rettsråd utenfor rettergang, ved at enhver kan gjøre dette. Samtidig videreføres reglene om hvem som kan oppnevnes som forsvarer og bistandsadvokat, samt bistå under ordningen med fri rettshjelp.

 6. Modernisering av den norske advokatlovgivningen

  Forslaget til advokatlov er nå klart. Lovforslaget innebærer en nødvendig modernisering av den norske advokatlovgivningen.

 7. Tilsyns- og disiplinærsystemet

  Tilsyns- og disiplinærsystemet forenkles. Advokatforeningen involveres i sakene som sekretariat.

 8. Advokatoppdrag for virksomheter man har styreverv for

  Advokatlovutvalget foreslo et totalforbud mot å påta seg advokatoppdrag for virksomheter man har styreverv for. I regjeringens forslag gis det hjemmel til å forskriftsfeste unntak fra dette utgangspunktet der det er klart ubetenkelig.

 9. Organisasjonsadvokater

  Regjeringen foreslår å videreføre adgangen til å drive advokatvirksomhet som organisasjonsadvokat. Ordningen får samtidig et bredere nedslagsfelt.

 10. Internadvokater

  Internadvokatenes uavhengighet styrkes. Reglene om hvem internadvokaten kan yte bistand til, tydeliggjøres.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14

Neste