Nyheter

 1. Spørreundersøkelse om domstolenes organisering

  Advokatforeningen ønsker våre medlemmers syn på utredningen fra Domstolkommisjonen.

 2. Forslag til kandidater til verv i Skatteklagenemnda

  Skatteklagenemnda søker nye medlemmer fra 1. juli 2020.

 3. Vi trenger nye medlemmer til vårt lovutvalg for strafferett og straffeprosess

  Nå trenger Forsvarergruppen i Advokatforeningen tre-fire nye medlemmer til lovutvalget for strafferett og straffeprosess fra 1. mars 2020.

 4. Ny rettshjelpssats fra 1. januar 2020

  Rettshjelpssatsen økes til 1060 fra og med 1. januar 2020.

 5. Endringer i salærforskriften og stykkprisforskriften

  Justis- og beredskapsdepartementet varsler to endringer i salærforskriften og stykkprisforskriften

 6. Høring om saksbehandlingstid i tingrettene og lagmannsrettene

  Generelsekretær Merete Smith, leder for forsvarergruppen Marius Dietrichsson og advokat Christian Reusch møtte på høring om saksbehandlingstid på Stortinget denne uken.

 7. Høring om isolasjon

  Advokat Frode Sulland og advokat Thomas Horn deltok i høring om isolasjon på Stortinget denne uken.

 8. Advokatforeningen på høring om Nav-skandalen

  Merete Smith var invitert til høringen om NAV-saken som Stortinget gjennomførte 9. januar. Hun pekte blant annet på rammene for fri rettshjelp som en medvirkende årsak til at rettsstaten sviktet i denne saken

 9. Kurs om advokaters oppfølging av NAV-saken

  Advokatforeningen ønsker å bidra til at Regjeringens ordning med fri rettshjelp for de som vil klage på vedtakene fra NAV blir effektiv og samordnet og har derfor arrangert kurs for advokater.

 10. Lovutvalgene er våre ekspertutvalg. Se de nye medlemmene.

  Advokatforeningens lovutvalg gir innflytelse over rettsutviklingen gjennom høringsuttalelser, rettspolitiske utspill og kontakt med mediene. Lovutvalgene består av advokater med særlig god innsikt innenfor fagfeltet, og oppnevnes av vårt hovedstyre.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14

Neste