Nyheter

 1. Nye medlemmer i Advokatforeningens hovedstyre

  Advokatforeningens hovedstyre fikk 5 nye medlemmer på Advokatforeningens representantskapsmøte 31. mai.

 2. Menneskerettighetsutvalget søker etter to nye medlemmer

  Menneskerettighetsutvalget i Advokatforeningen arbeider for å ivareta og styrke grunnleggende menneskerettigheter – nasjonalt og internasjonalt.

 3. Advokatforeningens Talentpris 2018 til Lund & Co for likestilt arbeidsplass

  Advokatfirmaet Lund & Co har siden etableringen i 2007 tydelig satset på å rekruttere de fremste kvinnelige talentene i bransjen. I år mottar de Advokatforeningens Talentpris for sitt arbeid med å fremme kjønnsbalanse.

 4. Rekker du etterutdanningskravet?

  Advokatforeningens øverste organ, representantskapet, har bestemt innholdet i vårt etterutdanningskrav. Hovedkravet er at du må gjennomføre minst 80 etterutdanningstimer innenfor hver femårsperiode. Det skilles mellom tre kategorier etterutdanningstimer, nemlig juridiske timer, ikke-juridiske timer, og advokatetikk.

 5. Hvitvasking - Nye internrutiner kommer

  Ny hvitvaskingslov er på vei. Advokatforeningen kommer med oppdaterte internrutiner for advokatfirmaene.

 6. Mener advokater mangler lederidentitet

  Flere advokater trakk fram at partnere er faglig dyktige, men mangler lederegenskaper, på mandagens debatt om #metoo i advokatbransjen.

 7. Ny hvitvaskingslov til behandling

  Advokatforeningen ber Stortinget om å presisere hvitvaskingslovens anvendelsesområde for advokater.

 8. Strafferettsseminar fylte Litteraturhuset til randen

  Under Forsvarergruppens høstseminar i fjor ble det tatt et initiativ om et felles arrangement mellom Riksadvokaten og Advokatforeningen. Onsdag 4. april materialiserte dette initiativet seg i et strålende arrangement på Litteraturhuset i Oslo.

 9. Situasjonen etter kutt i reisegodtgjørelsen er verre enn antatt

  Trøndelag krets har undersøkt hva konsekvensen av fjorårets kutt i reisegodtgjørelsen er. Slik kan de vise til konkrete tall i møte med politikere.

 10. Fra tanke til handling - Kvinneutvalgets inspirasjonsdebatt

  Advokatforeningens kvinneutvalg arrangerte årets første inspirasjonsdebatt torsdag 18. januar. Denne gangen var Advokatfirmaet Wiersholm vertskap.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12

Neste