Nyheter

 1. Godt representert i ekspertutvalg om skatterådgiveres opplysnings- og taushetsplikt

  Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg som skal utrede skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt. Utvalget ledes av professor Morten Kinander, og rapporten skal leveres innen 31. desember 2018.

 2. Avgjørelse om overgangsreglene for halvering av reisefraværsgodtgjørelsen

  8. juni 2017 avsa Gulating lagmannsrett en kjennelse om overgangsreglene for bestemmelsen om overgangsreglene for halvering av reisefraværsgodtgjørelsen.

 3. Advokatvaktene trenger nye advokater

  Advokatforeningens populære ordning for gratis advokathjelp, Advokatvakten, søker flere advokater. Kontakt din lokale kretsleder hvis du ønsker å være med å bidra.

 4. Stortinget stemte nei til strengere straffer

  Tirsdag 13. juni stemte Stortinget nei til regjeringens forslag om å øke strafferammen for gjerningspersoner som har begått flere grove lovbrudd. Saken ble fremmet av regjeringen i mai og har blitt hastebehandlet i Stortinget. Forslaget fra regjeringen fikk kun støtte fra Fremskrittspartiet og Høyre og ble dermed ikke vedtatt.

 5. Sannsynligvis nei til regjeringens forslag om å heve straffenivået

  Den 13. juni vil Stortingets flertall mest sannsynlig stemme nei til regjeringens forslag om å heve straffenivået for folk som har begått flere lovbrudd.

 6. Advokatfirmaet Thommessen vinner årets Talentpris

  Talentprisen for 2017 ble i år tildelt Advokatfirmaet Thommessen for sin innsats for unge talenter. Prisen ble utdelt på den årlige advokatfesten i forbindelse med Advokatenes fagdager.

 7. Bruk aktørportalen!

  Det arbeides nå i Justis- og beredskapsdepartementet med å gjøre aktørportalen obligatorisk. Så vidt vi vet vil dette gjelde både for innsendelse av dokumenter i sivile saker, og salær i straffesaker og sivile saker. Om slik regelendring vil finne sted, er ennå ikke avklart.

 8. Regler for god advokatskikk - bedre brukervennlighet

  Vi har oppdatert brukergrensesnittet til regler for god advokatskikk med kommentarer på våre nettsider.

 9. Lønnsstatistikk 2016

  Vi har kartlagt inntektsforhold for medlemmer som er ansatt i advokatfirmaer, bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor, basert på vår lønnsundersøkelse som ble gjennomført i desember 2016. Statistikken viser at lønnsveksten i bransjen var noe høyere i 2016 enn den har vært de siste årene. Fjorårets lønnsvekst var på 4,5 % – en økning på 2,1 % sammenlignet med året før. Mye tyder på at lønnsveksten i 2016 i stor grad kompenserer for den lave lønnsveksten i 2014 og 2015.

 10. Slik utvikler du best dine talenter - tips fra de nominerte til årets Talentpris

  Advokatfirmaene Brækhus Advokatfirma DA, Grette, Advokatfirmaet Selmer DA, Advokatfirmaet Thommessen AS og Wikborg Rein Advokatfirma AS er nominerte til årets talentpris. Her er deres råd til hvordan man lykkes med talentutvikling.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12

Neste