Nyheter

 1. Tiltakspakker – Skatt og avgift

  Regjeringen har den siste tiden fremmet flere forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset.

 2. Kartverket anbefaler elektronisk tinglysing

  Kartverket informerer om at de har rigget seg for å kunne fortsette å tinglyse og levere samfunnskritiske tjenester fremover.

 3. Midlertidige regler innenfor justissektoren

  Justisdepartementet sendte 24. mars et forslag til midlertidige regler om forenklinger og tiltak innenfor justissektoren på høring.

 4. Midlertidige regler i selskapsretten – fysisk møte

  Det er foreslått midlertidige regler om unntak fra reglene om fysisk møte i blant annet aksjeloven og selskapsloven. Forslaget ble sendt ut på høring fra Næringsdepartementet 23. mars med frist dagen etter.

 5. Konsekvenser av koronaepidemien for advokatbransjen

  For å kartlegge hvilke konsekvenser koronaepidemien har for advokatbransjen og våre medlemmer, gjennomførte Advokatforeningen i forrige uke en spørreundersøkelse blant våre medlemmer.

 6. Informasjon fra NAV til selvstendig næringsdivende og arbeidsgivere

  NAV har laget egne nettsider med informasjon både til selvstendig næringsdrivende og til arbeidsgivere i forbindelse med koronaviruset.

 7. Advokatforeningens innspill til Stortinget om koronaloven

  Advokatforeningen har etter forespørsel fra Stortinget sendt inn merknader til regjeringens forslag til koronalov.

 8. Koronarelatert sykefravær

  Nye regler: Alle som må være borte fra arbeid på grunn av Covid-19, eller mistanke om slik sykdom, har rett til sykepenger. NAV fikk 20. mars, hjemmel til å fravike kravet om legeerklæring.

 9. Permitterings- og dagpengeregelverket

  Koronaviruset kan gi opphav til ulike driftsforstyrrelser og dermed gi grunnlag for permittering fordi arbeidstakerne ikke kan sysselsettes.

 10. Koronaviruset: Videokonferanseløsninger for advokater

  Vi oppfordres for tiden sterkt til å begrense fysiske møter, og mange er også engstelige for å være med på slike. Å flytte møtene til nettet, via ulike løsninger for videokommunikasjon, er heldigvis både effektivt og enkelt.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10

Neste