Nyheter

 1. Situasjonen etter kutt i reisegodtgjørelsen er verre enn antatt

  Trøndelag krets har undersøkt hva konsekvensen av fjorårets kutt i reisegodtgjørelsen er. Slik kan de vise til konkrete tall i møte med politikere.

 2. Fra tanke til handling - Kvinneutvalgets inspirasjonsdebatt

  Advokatforeningens kvinneutvalg arrangerte årets første inspirasjonsdebatt torsdag 18. januar. Denne gangen var Advokatfirmaet Wiersholm vertskap.

 3. Utvalget for juristutdanningen

  Advokatforeningens hovedstyre besluttet våren 2017 å opprette et eget utvalg for juristutdanningen.

 4. Årets lønnskalkulator er klar!

  Tallene er innhentet i desember 2017, og viser gjennomsnittsinntekten for ulike advokatgrupper – avhengig av eksamensår, tittel og geografisk arbeidssted.

 5. Kick-off for årets mentorordning

  Onsdag 17. januar var det kick-off for årets mentorordning. Advokatforeningens mentorordning arrangeres av kvinneutvalget.

 6. Ønsker mer om personvern i IKT-melding

  Stortingets IKT-melding er et viktig tiltak i arbeidet for økt IKT-sikkerhet, men det må rettes et kritisk blikk på overvåkning og eventuell formålsutglidning.

 7. Hva betyr den nye regjeringsplattformen for advokatene?

  Regjeringserklæringen som ble lagt frem i går nevner ikke forhandlingsrett, men det står at salærsatsen skal fastsettes etter konsultasjoner med Advokatforeningen.

 8. Tapaskvelder for deltagerne på advokatkurset

  De tre neste onsdagene inviterer Advokatforeningen deltakerne på advokatkurset til en uformell mottakelse i foreningens lokaler på kursets første dag. Det blir servering av tapas og øl/vin.

 9. Permisjonstreff i Hordaland og Sogn og Fjordane

  Yngre Advokater i Hordaland og Sogn og Fjordane krets ønsker denne våren å starte opp med permisjonstreff for mødre og fedre som er/skal ut i foreldrepermisjon.

 10. Lyst til å bli styremedlem i Yngre Advokater Hordaland og Sogn og Fjordane krets?

  Yngre Advokater Hordaland og Sogn og Fjordane krets arbeider for å ivareta interessene til advokater og fullmektiger under 40 år som geografisk hører inn under kretsen. Styret skal bestå av seks styremedlemmer, og har som mål å ha en sammensetning som til enhver tid gjenspeiler medlemsmassen. Vi søker nå inntil tre nye styremedlemmer. Vervet har en funksjonstid på to år, med mulighet for gjenvalg.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13

Neste