Nyheter

 1. Spam forkledd som e-post fra Advokatforeningen

  Flere har fått e-post i dag fra avsendere som ser ut som Advokatforeningen. Dette er spam som kan inneholde virus og bør slettes.

 2. Vi kan profesjonsansvarsforsikring for advokater - Prøv oss!

  Advokatforeningens viktigste medlemstilbud er tilbudet om sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for advokatvirksomhet.

 3. Talentprisen 2019 - Hvem er fremtidens advokatfirma?

  I 2019 vil Talentprisen for første gang deles ut til det advokatfirmaet som er best til å finne og vinne fremtidens talenter ved bruk av ny teknologi. Det er ikke tvil om at digitalisering og nye tekniske løsninger vil endre arbeidshverdagen til advokater. Talentprisjuryen ønsker allerede nå å premiere advokatfirmaer som har lykkes med å skape en annerledes hverdag ved hjelp av innovasjon, digitalisering og kunstig intelligens. Dagens talenter søker en arbeidsplass som skaper en kultur for å være fremoverlent og nytenkende. Flere klienter forventer at advokatfirmaene kan tilby digitale løsninger for å effektiviseres arbeidet.  Har ditt firma allerede lykkes med dette? Det kan blant annet innebære: Utfasing av rutinearbeid og mer fokus på spennende arbeidsoppgaver Mulighet for å arbeide mer fleksibelt fra andre steder enn kontoret Bedre balanse mellom jobb, familie og fritid Nye samarbeidsformer internt i firmaet Nye former for samarbeid og dialog med klient Mulighet til å dyrke interessen for teknologi...

 4. Reisefravær til besvær

  Advokatforeningens rapport om konsekvensene av kutt i reisegodtgjørelsen viser at over 80 % av advokatene opplever at kuttet berører dem.

 5. Styret i Yngre Advokater Oslo krets søker nye medlemmer

  Styret i Oslo krets består for tiden av syv medlemmer og har som mål å ha en sammensetning som til enhver til gjenspeiler medlemsmassen. Vi søker nå to nye medlemmer til styret, fortrinnsvis fra et større forretningsadvokatfirma og et mindre strafferettsfirma.

 6. Styret i Yngre Advokater Oslo krets søker nye medlemmer

  Styret i Yngre advokater Oslo krets består for tiden av syv medlemmer og har som mål å ha en sammensetning som til enhver til gjenspeiler medlemsmassen. Vi søker nå to nye medlemmer til styret, fortrinnsvis fra et større forretningsadvokatfirma og et mindre strafferettsfirma.

 7. Høring om statsbudsjettet 2019

  Advokatforeningen møtte på onsdag i høring på Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet 2019.

 8. Søker nye medlemmer til utvalget for internadvokater

  Advokatforeningens hovedstyre har vedtatt å innlemme organisasjonsadvokater og offentlige ansatte advokater i utvalget for internadvokater (tidl. utvalget for bedriftsadvokater).

 9. Undersøkelse om bistandsadvokatordningen og stykkprisordningen

  Oxford Research og Menon Economics gjennomfører for tiden en evaluering av bistandsadvokatordningen. NB! Undersøkelsen er nå avsluttet.

 10. Statsbudsjettet 2019: Rettshjelpssalæret følger prisutviklingen

  I regjeringens forslag til statsbudsjett reguleres rettshjelpssalæret til 1040 kroner. En utvikling som er godt i tråd med prisutviklingen i Norge.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13

Neste