Nyheter

 1. Det du trenger å vite om søksmålsfinansiering på 15 minutter

  Advokatforeningens internadvokatutvalg har samarbeidet med en rekke advokatfirmaer og utviklet korte e-kurs om aktuelle temaer. Temaet i det første kurset er søksmålsfinansiering og holdes av Thomas Nordby, partner i Advokatfirmaet Schjødt.

 2. Rett i sofaen - om forslag til endring av lov om forbud mot hold av pelsdyr

  I vårt nye konsept Rett i sofaen møter du Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas i samtale med medlemmer fra våre lovutvalg om nye høringsuttalelser. I første episode av Rett i sofaen snakker Wessel-Aas med Bjørn Stordrange, advokat i SANDS

 3. Går imot forslag om bruk av spyttbeskytter på innsatte

  Advokatforeningen går imot Regjeringens forslag om å gi kriminalomsorgen adgang til å benytte spyttbeskytter på innsatte som utagerer ved å spytte på andre.

 4. Webinarer med tema «Å lede et advokatfirma»

  Denne gang med søkelys på digital ledelse - kommunikasjon og samtaler i det digitale, og hvordan leder kan opprettholde motivasjon og sikre resultater.

 5. Våre koronauttalelser blir hørt

  Med høringsfrister ned mot 24 timer er det utarbeidet og levert en lang rekke høringsuttalelser, der våre dyktige tillitsvalgte har bragt sin ekspertise inn i lovgivningsprosessene.

 6. Anbefaling til ansettelsesavtaler

  Vi har nå fått på plass anbefaling til ansettelsesavtale for ansatte advokater og oppdatert anbefaling til ansettelsesavtale for advokatfullmektiger.

 7. Lovutvalgene er våre ekspertutvalg. Se de nye medlemmene.

  Advokatforeningens lovutvalg gir innflytelse over rettsutviklingen gjennom høringsuttalelser, rettspolitiske utspill og kontakt med mediene. Lovutvalgene består av advokater med særlig god innsikt innenfor fagfeltet, og oppnevnes av vårt hovedstyre.

 8. Dette er årets vinner av Talentprisen!

  Advokatfirmaet Wiersholm mottar årets Talentpris for målrettet arbeid gjennom flere år i kampen om å tiltrekke seg, utvikle og beholde de unge, juridiske talentene.

 9. Talentprisen 2020 - Følg utdelingen på nett 20. november kl. 10.00

  Årets Talentpris fra Advokatforeningen skal deles ut til det advokatfirmaet som er best på å tiltrekke seg og beholde talenter gjennom kompetanse – og talentutvikling. I år deles prisen ut på nett.

 10. Årstalen 2020 holdes på nett – torsdag 26. november kl. 14.

  For å tilpasse talen for digital visning er den i år gjort kortere, med et innhold som er enda mer konsentrert enn vanlig.