Nyheter

 1. Bransjeundersøkelsen 2016

  Hensikten med bransjeundersøkelsen er å etablere et faktagrunnlag for analyser og vurderinger av advokatbransjen og advokatyrket i Norge. I undersøkelsen kartlegges omsetning, inntekter, priser, kostnader og strukturelle forhold i bransjen.

 2. Kuttforslag skaper advokatstorm

  I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 ble det fremmet forslag om å redusere reisegodtgjørelsen for advokater som jobber med strafferett og fri rettshjelp. Forslaget vekker nå sterke reaksjoner blant advokater over hele landet, og har også utløst betydelig aktivitet i Advokatforeningen.

 3. Samarbeidsorganisasjoner skal drøfte rettshjelpsforslag

  Onsdag 24. august avholder de 14 organisasjonene som i fjor sommer sluttet seg til en felleserklæring om behovet for å styrke rettshjelpsordningen nytt møte.

 4. Innspill om rekrutteringen av ny leder i Gjentopptakelses- kommisjonen

  Advokatforeningen har kommet med innspill til Justis- og beredskapsdepartementet om rekrutteringen av ny leder av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

 5. Advokatene på Storkaia får Advokatforeningens talentpris 2016

  Advokatforeningens talentpris 2016 gikk til Advokatene på Storkaia i Krisitiansund. Prisen ble delt ut av advokat og stortingspolitiker Abid Raja på Advokatfesten på Onda 26. mai.

 6. Er advokaters taushetsplikt et problem?

  Erik Keiserud spør i en kronikk i Aftenposten i dag om det virkelig er nødvendig med et nytt ekspertutvalg som skal vurdere advokaters taushetsplikt, denne gang i forbindelse med skatteområdet.

 7. Ny bok om advokatetikk!

  Med denne boken ønsker Advokatforeningen å øke kunnskapen om advokatetiske problemstillinger gjennom å forklare teorien – og gi gode eksempler fra det virkelig liv.

 8. Advokatforeningens studentstøtteordning

 9. Skyggerapport om kvinners situasjon i Norge

  Advokatforeningens kvinneutvalg tar for seg kvinneandelen i advokatyrket i sitt bidrag til rapporten.

 10. Advokatlov: Høringsuttalelsen er levert

  Advokatforeningens representantskap behandlet på sitt møte 13. november flere sentrale spørsmål knyttet til lovforslaget om advokatlov. Da representantskapet behandlet saken ble det tatt stilling både til spørsmålet om hvem som skal kunne gi rettsråd, og om hvem som skal kunne opptre som prosessfullmektiger i rettssaker. Også lovutvalgets nye forslag om vilkår for å få advokatbevilling var blant temaene som ble behandlet.

Forrige

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13

Neste