Nyheter

 1. Vi trenger flere frivillige advokater som ønsker å være tilsluttet Advokatvakten

  Vi søker flere advokater til Advokatvaktene rundt om i landet.

 2. Forsvarerens samfunnsoppdrag

  Advokatforeningens generalsekretær belyste i Dagbladet 11. desember 2015 forsvarerens samfunnsoppdrag etter et debattinnlegg om en navngitt forsvarers rolle i en rettssak.

 3. Rettsstaten på 3 minutter

  Hva er egentlig en rettsstat – og hvorfor er den så viktig å kjempe for? Dette er store og vanskelige spørsmål. Vi har forsøkt å svare i en kort og enkel animasjonsfilm.

 4. Retningslinjer for tilrettelagt avhør

  I forbindelse med at ordningen med tilrettelagte avhør trådte i kraft 2. oktober, har Riksadvokaten utarbeidet retningslinjer til lovbestemmelsene og tilhørende forskrift. Ordningen med tilrettelagt avhør erstatter dommeravhørsordningen.

 5. Ingen sammenslåing av rettskretser i Oslo-regionen

  Domstoladministrasjonens styre har i saken om framtidig domstolstruktur i Oslo-regionen fattet vedtak om at det ikke blir sammenslåing av rettskretser. De går heller ikke inn for å slå sammen Oslo tingrett og Oslo byfogdembete.

 6. Har du sjekket din etterutdanningsstatus?

  Som medlem av Advokatforeningen har du et omfattende etterutdanningstilbud, delvis fra foreningen selv, delvis gjennom rabatterte kurs fra Juristenes Utdanningssenter (JUS).

 7. Etter rettshjelpsaksjonen: Store forventninger til budsjettbehandlingen

  Regjeringen fremlegger onsdag 7. oktober sitt forslag til statsbudsjett for 2016. Advokatforeningen ber nå Stortinget ta innover seg det sterke engasjementet rettshjelpsaksjonen avdekket når statsbudsjettet kommer til behandling.

 8. Nyhetsbrev fra Toksikologisk gruppe

  Toksikologisk gruppe i Den rettsmedisinske kommisjonen kommer nå ut med egne nyhetsbrev. Det første nyhetsbrevet omhandler problemstillinger knyttet til hvorvidt siktede drakk alkohol før eller etter kjøring, samt når vegtrafikklovens faste konsentrasjonsgrenser kan anvendes.

 9. Meget vellykket aksjonsstart

  Advokatforeningens Rettshjelpsaksjon fikk en meget vellykket start. Flere titalls advokater, mye publikum og alle de toneangivende riksmediene var til stede ved åpningen av aksjonsstanden utenfor Oslo tingrett mandag morgen.

 10. Vil du være vår ekspert på ”Spør advokat”?

  Vi minner om at vi trenger flere advokater til den populære forbrukertjenesten ”Spør advokat” på Advokatenhjelperdeg.no. Send CV og en kort søknad dersom du ønsker å delta. Søknadsfrist er 15. juni.

Forrige

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13

Neste