Nyheter

 1. Uendret premie på styreansvarsforsikring for 2021

  Som medlem av Advokatforeningen kan du kjøpe markedets eneste individuelle styreansvarsforsikring.

 2. Advokatforeningen inn i sak om ansvar for kostnader til sakkyndig

  Det må være grenser for hva en advokat som har trukket seg fra et oppdrag skal være ansvarlig for, mener Advokatforeningen.

 3. Debattmøte om rettshjelp

  5. november arrangerte Advokatforeningen debatt om fri rettshjelp i lys av Rettshjelpsutvalget sin utredning – Likhet for loven

 4. Kompensasjonsordning for tapt inntekt for selvstendig næringsdrivende videreføres ut 2020

  Kompensasjonsordningen for tapt inntekt for selvstendig næringsdrivende er en midlertidig ordning som er opprettet som følge av koronasituasjonen. Kompensasjonsordningen er besluttet videreført ut 2020.

 5. Forskrift til ny arvelov mv. og forslag om tidsfrist for hvor lenge en landbrukseiendom kan bli værende i et dødsbo

 6. Mentorordningen 2021 er avlyst

  Vi har dessverre vært nødt til å avlyse mentorordningen for 2021

 7. Advokatforeningen inn i skattesak om domstolsprøving

  Advokatforeningen har inngitt skriftlig innlegg i en sak som nylig er anket til Høyesterett. Innlegget gjelder domstolenes adgang til å prøve nye rettslige anførsler i skattesaker.

 8. Alle e-kurs fra JUS nå tilgjengelig for kun kr. 5000,-

  Juristenes Utdanningssenter lanserer nå en abonnementsordning.

 9. Karantene-forslag må sendes tilbake

  Regjeringen har fremmet forslag om endringer i smittevernloven som skal gi et klart hjemmelsgrunnlag for å kunne pålegge isolering og begrensninger i bevegelsesfriheten. Advokatforeningen mener at forslaget må få en fullstendig ny gjennomgang

 10. Midlertidige regler for deg som er advokat

  På grunn av korona-pandemien er det vedtatt en rekke midlertidige lover. Flere av reglene var tidligere å finne i forskrifter gitt med hjemmel i koronaloven, som nå er opphevet. Her er en oversikt over lovene som er særlig relevante for advokater