Nyheter

 1. Rett i sofaen - krav til vekterutdanning for ansatte ved alarmselskaper

  Ny episode av Rett i sofaen.

 2. Det er klart vi må oppklare straffesaker, men skal det gå på bekostning av privatlivets fred?

  Ny episode i vår podcastserie Fri prosedyre.

 3. Hvorfor er hvem som eier advokatvirksomheter viktig for rettsstaten

  Ny episode i vår podcastserie Fri prosedyre, denne gangen med Sverre Tyrhaug, managing partner i Advokatfirmaet Thommessen som gjest.

 4. Fri rettshjelp som velferdsgode og betydningen for demokratiet

  Statsforvalter og tidligere justisminister Knut Storberget er gjest i denne episoden av vår podcastserie Fri prosedyre.

 5. Eiendomsmeglingsutvalget søker nytt medlem

  Dersom eiendomsmegling er del av din advokatvirksomhet, du har faglig engasjement og en lyst til å dele kunnskap og erfaringer har du en god mulighet her.

 6. Det du trenger å vite om søksmålsfinansiering på 15 minutter

  Advokatforeningens internadvokatutvalg har samarbeidet med en rekke advokatfirmaer og utviklet korte e-kurs om aktuelle temaer. Temaet i det første kurset er søksmålsfinansiering og holdes av Thomas Nordby, partner i Advokatfirmaet Schjødt.

 7. Rett i sofaen - om forslag til endring av lov om forbud mot hold av pelsdyr

  I vårt nye konsept Rett i sofaen møter du Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas i samtale med medlemmer fra våre lovutvalg om nye høringsuttalelser. I første episode av Rett i sofaen snakker Wessel-Aas med Bjørn Stordrange, advokat i SANDS

 8. Går imot forslag om bruk av spyttbeskytter på innsatte

  Advokatforeningen går imot Regjeringens forslag om å gi kriminalomsorgen adgang til å benytte spyttbeskytter på innsatte som utagerer ved å spytte på andre.

 9. Webinarer med tema «Å lede et advokatfirma»

  Denne gang med søkelys på digital ledelse - kommunikasjon og samtaler i det digitale, og hvordan leder kan opprettholde motivasjon og sikre resultater.

 10. Våre koronauttalelser blir hørt

  Med høringsfrister ned mot 24 timer er det utarbeidet og levert en lang rekke høringsuttalelser, der våre dyktige tillitsvalgte har bragt sin ekspertise inn i lovgivningsprosessene.