Nyheter

 1. Anbefaling til ansettelsesavtaler

  Vi har nå fått på plass anbefaling til ansettelsesavtale for ansatte advokater og oppdatert anbefaling til ansettelsesavtale for advokatfullmektiger.

 2. Lovutvalgene er våre ekspertutvalg. Se de nye medlemmene.

  Advokatforeningens lovutvalg gir innflytelse over rettsutviklingen gjennom høringsuttalelser, rettspolitiske utspill og kontakt med mediene. Lovutvalgene består av advokater med særlig god innsikt innenfor fagfeltet, og oppnevnes av vårt hovedstyre.

 3. Dette er årets vinner av Talentprisen!

  Advokatfirmaet Wiersholm mottar årets Talentpris for målrettet arbeid gjennom flere år i kampen om å tiltrekke seg, utvikle og beholde de unge, juridiske talentene.

 4. Talentprisen 2020 - Følg utdelingen på nett 20. november kl. 10.00

  Årets Talentpris fra Advokatforeningen skal deles ut til det advokatfirmaet som er best på å tiltrekke seg og beholde talenter gjennom kompetanse – og talentutvikling. I år deles prisen ut på nett.

 5. Årstalen 2020 holdes på nett – torsdag 26. november kl. 14.

  For å tilpasse talen for digital visning er den i år gjort kortere, med et innhold som er enda mer konsentrert enn vanlig.

 6. Uendret premie på styreansvarsforsikring for 2021

  Som medlem av Advokatforeningen kan du kjøpe markedets eneste individuelle styreansvarsforsikring.

 7. Advokatforeningen inn i sak om ansvar for kostnader til sakkyndig

  Det må være grenser for hva en advokat som har trukket seg fra et oppdrag skal være ansvarlig for, mener Advokatforeningen.

 8. Debattmøte om rettshjelp

  5. november arrangerte Advokatforeningen debatt om fri rettshjelp i lys av Rettshjelpsutvalget sin utredning – Likhet for loven

 9. Kompensasjonsordning for tapt inntekt for selvstendig næringsdrivende videreføres ut 2020

  Kompensasjonsordningen for tapt inntekt for selvstendig næringsdrivende er en midlertidig ordning som er opprettet som følge av koronasituasjonen. Kompensasjonsordningen er besluttet videreført ut 2020.

 10. Forskrift til ny arvelov mv. og forslag om tidsfrist for hvor lenge en landbrukseiendom kan bli værende i et dødsbo