Nyheter

 1. Slik kommer man seg inn i domstolenes videomøterom

  Fjernmøte med domstolene blir mer og mer vanlig, spesielt i disse tider. Her får du en oversikt over hvordan det fungerer.

 2. Ny høring om koronaloven: Advokatforeningen vil ha avgrensning av virkeområdet

  Justisdepartementet foreslår å forlenge virketiden til koronaloven. Samtidig har departementet bedt om synspunkter på lovens anvendelsesområde. Advokatforeningen mener at det bør fastsettes grenser for hva koronaforskriftene kan gå ut på.

 3. Nå gjennomføres årets internasjonale rettsstatsundersøkelse

  Det er for tiden unntakstilstand for på de fleste samfunnsområder, også for demokratiet og rettsstaten. Kanskje er det viktigere enn noen gang å følge med på rettsstatlige utfordringer, også i Norge.

 4. Oppdatert oversikt over økonomiske tiltak for advokater, herunder skatt og avgift

  I løpet av de siste ukene er det som følge av korona-epidemien blitt vedtatt flere økonomiske tiltak for å avhjelpe konsekvensene av epidemien. Vi har laget en oversikt.

 5. Koronatiltak i fylkesnemndene

  Det er gitt midlertidige regler for barnevernet og fylkesnemndene under koronautbruddet. Reglene inneholder hjemmel for å beslutte fjernmøte, fjernavhør og en utvidet adgang til kombinasjon av skriftlig og muntlig behandling.

 6. Permittering - spørsmål og svar

  Forutsetningen for å kunne permittere er at det foreligger saklig grunn. Advokatvirksomheten må også ha saklige kriterier for utvelgelsen av hvilke ansatte eller hvilke grupper av ansatte som permitteres.

 7. Informasjon fra domstolene

  Vi har samlet informasjonen vi har fått fra de lokale domstolene i en artikkel. Denne oppdateres fortløpende.

 8. Gratis e-kurs om koronarelaterte spørsmål

  I samarbeid med Advokatfirmaet Hjort DA har JUS laget et gratis e-kurs med hovedvekt på arbeidsrettslige problemstillinger, men også håndtering av kontraktsrelasjoner i krisesituasjoner.

 9. Statens garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter

  Loven om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter trådte i kraft 27. mars 2020. Nærmere regler for bruk av ordningen ble fastsatt av Finansdepartementet samme dag.

 10. Sivile saker for retten

  Det er satt inn ekstraordinære tiltak for å bekjempe spredning av koronaviruset. Advokat Christian Reusch, leder av lovutvalget for sivilprosess og voldgift har utarbeidet og oppdatert denne veilederen for noen forhold som advokater særlig bør være oppmerksom på.