Nyheter

 1. Utredning om «Advokatsamfunnet» og forholdet til EMK

  Advokatlovutvalget har i et foreløpig lovutkast fra juli 2014 foreslått at det skal opprettes et «Advokatsamfunn» med pliktig medlemskap for alle advokater. I utkastet er det inntatt at «Advokatsamfunnet» ikke kan drive rettspolitisk virksomhet.

 2. Veiledning for å oppdage hvitvasking

  CCBE, IBA og ABA har i felleskap publisert en veiledning for advokater for å oppdage og forebygge hvitvasking av penger. Veiledningen ble lansert på IBAs årskonferanse i Tokyo.

 3. Advokatforeningens notater til Advokatlovutvalget

  I januar 2013 ble det nedsatt et lovutvalg som skal foreta en bred gjennomgang av advokatregelverket og vurdere behovet for en egen advokatlov.

 4. Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppes sluttrapport

  Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppes sluttrapport

 5. Oppdatert utgave om Advokattjenester og merverdiavgift

  Publikasjonen Advokattjenester og merverdiavgift oppsummerer avgiftssituasjonen for advokater etter at merverdiavgiftsreformen trådte i kraft 1. juli 2001, og ikrafttredelsen av merverdiavgiftsloven per 1. januar 2010. Publikasjonen har nå kommet ut i ny utgave.

 6. Ny bok om organisering av advokatvirksomhet

  Boken «Organisering av advokatvirksomhet» er en praktisk utredning om de forskjellige måter advokater kan organisere sitt samarbeid og sin virksomhet på. Boken er først og fremst skrevet for advokater som skal etablere et samarbeid eller ønsker å revurdere sin samarbeidsform, men alle privatpraktiserende advokater, uansett firmastørrelse og organiseringsform vil ha nytte av boken.

 7. Aksjons- og prosedyregruppens sluttrapport presentert

  Advokatforeningens Aksjons- og prosedyreprosjekt presenterte torsdag 26. juni sin sluttrapport.

 8. Veiledning for Corporate Social Responsibility (CSR)

  CSR blir stadig viktigere, også for advokater og advokatfirmaer. CCBE har engasjert seg gjennom å utarbeide god veiledning innen CSR i Guidance I og Guidance II.

Forrige

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13