Nyheter

 1. Permitteringstid vil ikke bli godskrevet som praksistid for advokatfullmektiger

  Tilsynsrådet skal tilskrives og informeres ved permittering av advokatfullmektiger.

 2. Gjennomslag i koronaloven

  Etter innspill fra Advokatforeningen har Stortinget endret koronaloven slik at det fremgår at forskriftene som gis ikke kan «begrense grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper eller domstolenes uavhengighet».

 3. Arbeidet med nasjonal veileder for smittetrygge rettsmøter er snart avsluttet.

  Vi har fått gode innspill fra våre medlemmer i arbeidet med å gi tilbakemelding til Domstoladministrasjonens arbeid med veileder for smttetrygge rettsmøter.

 4. Forsvareroppdrag kan regnes som særlig samfunnskritisk funksjon

  Advokatforeningen har fått aksept for at advokater som er oppnevnt av retten for å sikre forsvarlig gjennomføring av straffesaker, kan bruke dokumentasjonen for å søke om tilbud om barnehage-/skoleplass.

 5. Har du erfaringer med korona-rettsmøter?

  Nå utarbeides nasjonal veileder for smittetrygge rettsmøter. Advokatforeningen behøver dine innspill og erfaringer.

 6. Slik kommer man seg inn i domstolenes videomøterom

  Fjernmøte med domstolene blir mer og mer vanlig, spesielt i disse tider. Her får du en oversikt over hvordan det fungerer.

 7. Ny høring om koronaloven: Advokatforeningen vil ha avgrensning av virkeområdet

  Justisdepartementet foreslår å forlenge virketiden til koronaloven. Samtidig har departementet bedt om synspunkter på lovens anvendelsesområde. Advokatforeningen mener at det bør fastsettes grenser for hva koronaforskriftene kan gå ut på.

 8. Nå gjennomføres årets internasjonale rettsstatsundersøkelse

  Det er for tiden unntakstilstand for på de fleste samfunnsområder, også for demokratiet og rettsstaten. Kanskje er det viktigere enn noen gang å følge med på rettsstatlige utfordringer, også i Norge.

 9. Oppdatert oversikt over økonomiske tiltak for advokater, herunder skatt og avgift

  I løpet av de siste ukene er det som følge av korona-epidemien blitt vedtatt flere økonomiske tiltak for å avhjelpe konsekvensene av epidemien. Vi har laget en oversikt.

 10. Koronatiltak i fylkesnemndene

  Det er gitt midlertidige regler for barnevernet og fylkesnemndene under koronautbruddet. Reglene inneholder hjemmel for å beslutte fjernmøte, fjernavhør og en utvidet adgang til kombinasjon av skriftlig og muntlig behandling.