Nyheter

 1. Permittering - spørsmål og svar

  Forutsetningen for å kunne permittere er at det foreligger saklig grunn. Advokatvirksomheten må også ha saklige kriterier for utvelgelsen av hvilke ansatte eller hvilke grupper av ansatte som permitteres.

 2. Gratis e-kurs om koronarelaterte spørsmål

  I samarbeid med Advokatfirmaet Hjort DA har JUS laget et gratis e-kurs med hovedvekt på arbeidsrettslige problemstillinger, men også håndtering av kontraktsrelasjoner i krisesituasjoner.

 3. Statens garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter

  Loven om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter trådte i kraft 27. mars 2020. Nærmere regler for bruk av ordningen ble fastsatt av Finansdepartementet samme dag.

 4. Permittering – hvordan går man frem og hva gjelder?

  Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig er fritatt sin lønnsplikt. Arbeidsforholdet består og det forutsettes at arbeidsstans kun er midlertidig.

 5. Tiltakspakker – Skatt og avgift

  Det er vedtatt flere endringer i skatte- og avgiftslovgivningen for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset. Disse innebærer endringer i både satser, avgifter, sanksjoner og frister. Næringsdrivende og selskap kan nå også søke om utsatt betaling av de fleste skatte- og avgiftskrav.

 6. Midlertidige regler innenfor justissektoren

  Justisdepartementet sendte 24. mars et forslag til midlertidige regler om forenklinger og tiltak innenfor justissektoren på høring.

 7. Midlertidige regler i selskapsretten – fysisk møte

  Det er foreslått midlertidige regler om unntak fra reglene om fysisk møte i blant annet aksjeloven og selskapsloven. Forslaget ble sendt ut på høring fra Næringsdepartementet 23. mars med frist dagen etter.

 8. Informasjon fra NAV til selvstendig næringsdivende og arbeidsgivere

  NAV har laget egne nettsider med informasjon både til selvstendig næringsdrivende og til arbeidsgivere i forbindelse med koronaviruset.

 9. Advokatforeningens innspill til Stortinget om koronaloven

  Advokatforeningen har etter forespørsel fra Stortinget sendt inn merknader til regjeringens forslag til koronalov.

 10. Koronarelatert sykefravær

  Alle som må være borte fra arbeid på grunn av Covid-19, eller mistanke om slik sykdom, har rett til sykepenger. Legeerklæring ved lengre fravær gjeninnføres.