Nyheter

 1. Det årlige arbeidsrettskurset

  På årets arbeidsrettskurs får du blant annet høre om omstillingene som følger av kommunesammenslåingene og en gjennomgang av Norwegian-dommen.

 2. Det årlige selskapsrettskurset under Advokatenes fagdager

  På årets kurs kan du blant annet høre Wikborg Reins advokater gjøre en analyse av mer enn 100 transaksjoner fra de siste 10 år.

 3. Ærede rett! Kræsjkurs i sakførsel

  Advokatene Ola Ø. Nisja, Kaare A. Shetelig og Christian Reusch har skrevet en bok med tittel «Ærede rett! Kræsjkurs i sakførsel».

 4. Europeiske advokatforeninger fordømmer Tyrkias aksjoner mot advokater

  Advokatforeningen skriver sammen med de andre organisasjonene at advokaters og domstoler uavhengighet er essensielt for en sterk rettsstat.

 5. Reviderte retningslinjer for Advokatforeningens Menneskerettighetsutvalg

  For å sikre at retningslinjene fortsatt er aktuelle og angir rammene for utvalgets arbeid på en tydelig måte, vedtok Hovedstyret 15. mars 2019 en revisjon av retningslinjene.

 6. Forbedret og oppdatert GDPR-veileder

  Departementet la 23. mars 2019 frem forslaget til ny personopplysningslov. Veilederen du kan laste ned under er oppdatert i henhold til dette, og er også justert etter innspill fra medlemmer med erfaringer fra bruk av første versjon.

 7. Hvordan kan advokatens møte med det offentlige forenkles?

  Som advokat kommuniserer du med det offentlige gjennom en rekke digitale kanaler, både på egne vegne, og for dine klienter. Fungerer alt hos domstolene, brønnøysundregistrene, kartverket og andre offentlige etater og tjenester godt, eller kan noe bli bedre? Har du erfaringer, tanker eller ideer du tror kan gjøre en forskjell? Er det en digital tjeneste eller løsning du savner, som du har lyst til å foreslå?

 8. Skivebom blant foreslåtte endringer i aksje- og allmennaksjeloven?

  Lovutvalget for selskapsrett har avgitt høringsuttalelse om endringer i allmennaksjeloven og aksjeloven for å gjennomføre nye regler i aksjonærrettighetsdirektivet.

 9. Hvitvaskingsloven – nye hjelpemidler for advokater

  Vi har omfattende informasjon på våre nettsider om advokaters plikter etter hvitvaskingsregelverket. Nå har vi lagt ut nye skjemaer til bruk ved kundetiltak etter den nye loven.

 10. Liten endring i lønnsutvikling for ansatte advokater

  Lønnsdataene fra 2018 viser at det er liten endring i lønnsutviklingen til ansatte advokater.