Nyheter

 1. Bli kjent med CCBE

  The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) har laget en video som presenterer det arbeidet de gjør for å fremme advokaters interesser i Europa.

 2. Hva betyr advokatloven for organisasjonsadvokater?

  Det er flere nyheter i advokatloven som angår organisasjonsadvokater. Blant annet utvides kretsen av personer det kan ytes advokatbistand til.

 3. Klare for mekling

  Advokatforeningens hovedstyre besluttet i sitt siste møte å gå til mekling med Justisdepartementet.

 4. Advokatloven vedtatt

  Stortinget har vedtatt advokatloven. En oppdatert og tydelig bransjelov med en samlet regulering, er dermed på plass.

 5. Advokatloven – en oversikt

  Endelig får advokatene det domstolen har hatt ; en egen lov som definerer vår viktige rolle i rettsstaten.

 6. Domstolsreformen bør ikke reverseres

 7. Motstrid mellom advokaters og bankers plikter

  Advokatforeningen og Finans Norge har laget en veileder til hvordan motstriden mellom advokaters taushetsplikt og bankers plikter etter hvitvaskingsloven kan løses i praksis.

 8. Feil i tvangsmiddelbruken i mindre narkotikasaker

  Advokatforeningen har laget en mal for å kreve erstatning for uberettiget tvangsmiddelbruk i mindre narkotikasaker.

 9. Oppdaterte retningslinjer for store straffesaker

  I 2021 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle foreta se på felles retningslinjer for behandlingen av store straffesaker i domstolene Arbeidsgruppens rapport er nå ferdigstilt.

 10. Advokatloven: Endringer i justiskomitéen

  Stortingets justiskomité avga sin innstilling til advokatlov 5. april. Her er oversikten over endringene komitéen gjorde i regjeringens lovforslag.