Nyheter

 1. Markeringer i forbindelse med streik for bærekraftig rettshjelp

  Flere av Advokatforeningens kretser arrangerer markeringer i forbindelse med streik for bærekraftig rettshjelp. Her finner du oversikten.

 2. Støtteerklæringer til streik for bærekraftig rettshjelp

  Flere organisasjoner støtter Advokatforeningens streik for bærekraftig rettshjelp. Les deres støtteerklæringer her.

 3. Kappekledd markering utenfor den tyrkiske ambassade

  Tirsdag 16. november kl. 11 samles advokater i en rekke europeiske land foran Tyrkias ambassader, iført kapper. Det felles kravet er at forfølgelsen av tyrkiske advokater, dommere, journalister og menneskerettsforkjempere må stanse.

 4. Opprop til støtte for afghanske advokater

  Etter initiativ fra CCBE har Advokatforeningen og en rekke andre organisasjoner undertegnet et felles opprop til støtte for afghanske advokater.

 5. Advokatfullmektiger kan jobbe på hjemmekontor

  I forbindelse med koronapandemien kom det flere kortvarige retningslinjer om at advokatfullmektiger midlertidig kunne arbeide fra hjemmekontor. Dette har nå blitt en permanent ordning.

 6. Forsvarerne varsler streik for bærekraftig rettshjelp

  Det blir streik på straffesaksfeltet dersom den nye regjeringen ikke kommer Advokatforeningen i møte.

 7. Fullmektighåndboken – en praktisk tilnærming til forsvarerhverdagen

  Fullmektighåndboken ble utarbeidet av Yngre forsvarere høsten 2021 som et faglig tilskudd til ferske forsvarere. Formålet med håndboken er å gi veiledning rundt mange av de faglige spørsmålene som oppstår tidlig i forsvarerkarrieren.

 8. Rett i sofaen - Statsbudsjettet 2022 og Hurdalsplattformen

  Jon Wessel-Aas og Merete Smith har satt seg ned i sofaen for å diskutere det siste statsbudsjettet og Hurdalsplattformen.

 9. Statsbudsjettet 2022: Rettsgebyret økes

  Rettsgebyret økes til 1 223 kroner i regjeringens forslag til statsbudsjett. Økningen er på 24 kroner, og i takt med forventet inflasjon.

 10. Tilsynsrådets veileder til hvitvaskingsregelverket er oppdatert

  Tilsynsrådet har oppdatert sin veileder til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.