Nyheter

 1. Salærrådet anbefaler markant styrking av rettshjelpssatsen

  Salærrådet skal sikre en bærekraftig årlig justering av de offentlige rettshjelpssatsene. Rådet kom på plass som løsning på Advokatforeningens streikeaksjon etter at regjeringen Solberg i sitt siste forslag til statsbudsjett la opp til null økning av rettshjelpssatsen.

 2. Støttemarkering for iranske advokater

  Torsdag 1. desember arrangerer Advokatfirmaet Berngaard en fredelig markering til støtte for iranske advokater som er fengslet.

 3. Forbedrede forsikringsvilkår for profesjonsansvarsforsikring

  Advokatforeningen arbeider kontinuerlig for at medlemmene skal ha de beste dekningene og vilkårene i markedet.

 4. 22 nye meklere sertifisert av Advokatforeningen

  Etter årets meklingsakademi ble 22 personer- 16 advokater, en advokatfullmektig og fem fra andre yrkesgrupper- sertifisert som meklere.

 5. Dette er vinnerne av Advokatforeningens talentpris 2022!

  Vinnerne av Advokatforeningens talentpris 2022 er klare. Advokat Anne-Sofie Rolfsjord mottar prisen som årets prinsipal, mens advokatfullmektig Anne Katrine Sletbakk Ramstad mottar prisen som årets advokatfullmektig.

 6. Vårt rettssystem endres – hva skjer med den norske modellen?

  Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas holdt årets årstale på Grand hotell i Oslo 17. november 2022.

 7. Ny voldserstatningslov trer i kraft 1. januar 2023

  Advokatforeningens bistandsadvokatutvalg er særlig opptatt av – og sterkt bekymret for – effektene av den nye lovens ikrafttredelse.

 8. Nå er det tid for å sjekke vilkårene til profesjonsansvarsforsikringen

  Vet du hva som står i vilkårene til profesjonsansvarsforsikringen din? Noe annet kan få alvorlige konsekvenser.

 9. Staten frifunnet for krav om erstatning for menneskerettighetsbrudd

  En kvinne og to menn reiste søksmål mot staten etter å ha gjennomgått flere hundre nakenvisitasjoner i norske fengsler. Advokatforeningen ga et skriftlig innlegg for å belyse de rettslige spørsmålene knyttet til kravet om oppreisningserstatning. Staten ble frifunnet, men det forventes at saken ankes til lagmannsretten.

 10. Statsbudsjettet 2023: Kun 2 millioner til rettsstaten

  Jon Wessel-Aas startet årets budsjetthøring med å bemerke at mens regjeringen setter av 770 millioner til satsningsforslag på justisbudsjettet brukes kun 2 millioner til rettssikkerhet. Det er heller ikke satt av noe til å øke rettshjelpssatsen.