Nyheter

 1. Skivebom blant foreslåtte endringer i aksje- og allmennaksjeloven?

  Lovutvalget for selskapsrett har avgitt høringsuttalelse om endringer i allmennaksjeloven og aksjeloven for å gjennomføre nye regler i aksjonærrettighetsdirektivet.

 2. Hvitvaskingsloven – nye hjelpemidler for advokater

  Vi har omfattende informasjon på våre nettsider om advokaters plikter etter hvitvaskingsregelverket. Nå har vi lagt ut nye skjemaer til bruk ved kundetiltak etter den nye loven.

 3. Liten endring i lønnsutvikling for ansatte advokater

  Lønnsdataene fra 2018 viser at det er liten endring i lønnsutviklingen til ansatte advokater.

 4. Seminar om ungdomskriminalitet

  Riksadvokaten og Advokatforeningen inviterer til seminar om ungdomskriminalitet 2. mai, der fagmiljøene og politikere skal møtes til samtaler.

 5. Nye etiske retningslinjer for de juridiske fakultetene

  14. februar ble nye etiske retningslinjer for de juridiske fakultetene lansert.

 6. Hvilket advokatfirma er best på innovasjon og ny teknologi?

  Tema for Advokatforeningens Talentpris er i år innovasjon, teknologi og kunstig intelligens. Hvor langt har advokatbransjen kommet, og hvem har kommet lengst?

 7. Ny lønnskalkulator er klar

  Tallene i lønnskalkulatoren er hentet fra vår årlige lønnsundersøkelse som ble gjennomført i januar 2019 blant advokater og fullmektiger som er ansatt i advokatfirma, bedrift, organisasjon og offentlig sektor.

 8. Hvordan få innvilget en søknad om utvidet fritt rettsråd

  Flere advokater har gitt uttrykk for at de ofte får avslag på søknader om utvidet bevilling. Advokatforeningen har spurt Statens sivilrettsforvaltning om hva som er årsaken til dette, og hva som kreves for å få innvilget en søknad.

 9. Advokatforeningen lanserer studentmedlemskap

  Nå kan jusstudenter melde seg inn i Advokatforeningen – gratis! Her får du innsikt og kunnskap om advokatetikk og andre temaer du vil ha glede av som advokatfullmektig og senere som advokat.

 10. Nye retningslinjer for sivile saker

  Advokatforeningen har sammen med Dommerforeningen og Domstoladministrasjonen lagt fram et forslag til retningslinjer som trer i kraft i dag.