Nyheter

 1. Internadvokatutvalget søker nytt medlem

  Internadvokatutvalget søker nytt medlem. Utvalget arbeider med å ivareta interessene til internadvokater i både privat og offentlig sektor.

 2. Forbud mot juridisk rådgivning til Russland

  EU-Kommisjonen har oppdatert sin oversikt over spørsmål og svar knyttet til blant annet rekkevidden av forbudet mot juridisk rådgivning til Russland.

 3. Statsbudsjettet 2023: Krevende budsjett for domstolene

  Regjeringens forslag statsbudsjett medfører et betydelig kutt i domstolenes budsjett.

 4. Statsbudsjettet 2023: Viktige satser og tall

  Her har vi samlet lenker til en del viktige satser og tall i forslaget til statsbudsjett.

 5. Statsbudsjettet 2023: Fortsatt underregulert rettshjelpssats

  Regjeringen foreslår i sitt statsbudsjett å øke rettshjelpssatsen til 1140 kroner, noe som ikke er i nærheten av lønns- og prisveksten det siste året – som er på 2.8 prosent.

 6. Ny voldserstatningslov trer i kraft 1. januar 2023

  Regjeringen har bestemt at den nye loven om erstatning fra staten til voldsutsatte, voldserstatningsloven, trer i kraft 1. januar 2023.

 7. Advokatforeningens innspill salærrådet

  Rettshjelpssatsen har ikke fulgt lønns- og prisutviklingen siden 2001, og med dette har gapet mellom dagens rettshjelpsats og et bærekraftig nivå vokst betydelig.

 8. Velkommen til Advokatforum i Høyesterett

 9. Revisjon av retningslinjer for private granskninger – se høringssvarene

  Se høringssvarene som har kommet inn til forslag til endringer i Advokatforeningens retningslinjer for private granskninger.

 10. Høye forventninger til et stramt budsjett

  Advokatforeningen forventer at regjeringen følger opp signalene fra advokatstreiken og øker rettshjelpssatsen, til tross for varsler om strammere budsjett.