Nyheter

 1. Medlemstilbud: Tradisjonsrike Hotel Bristol i Oslo

  Hotel Bristol åpnet dørene i 1920 og har siden den gang vært et av Oslos mest populære samlingspunkt. Hotellet har gjennomgått en større renovering de siste to årene hvor alle hotellrom, korridorer og konferanserom er renovert samtidig som den historiske atmosfæren er bevart.

 2. Ny veiledningsfunksjon i saker med mindreårige ofre for menneskehandel

  Bufdir har opprettet en veiledningsfunksjon for tjenester som kommer i kontakt med mindreårige ofre for menneskehandel.

 3. Oppfølging av NAV-skandalen og kurs i EØS-regelverk

  Advokatforeningen er i dialog med Justisdepartementet om oppfølging av NAVs feiltolkning av EØS-regelverket, og arrangerer kurs om emnet 10. desember.

 4. Nyhet! Ulike kursmoduler med temaet «Å lede et advokatfirma»

  – Strategi og ledelse i praksis, motivering og oppfølging, god kommunikasjon og riktig talentutvikling.

 5. Talentprisen 2020: Kompetanse- og talentutvikling

  Advokatforeningens talentpris er en årlig pris for advokatbransjen. I 2020 skal Talentprisen deles ut til det firmaet som er best til å tiltrekke seg og beholde talenter gjennom kompetanse – og talentutvikling.

 6. Ikke enighet om hvitvasking

  Advokatforeningen hatt en rekke diskusjoner med Tilsynsrådet om forståelsen av hvitvaskingsloven av 2018. Nå behøves en rettslig avklaring.

 7. Advokatforeningen lanserer elektronisk klageordning

  Fra og med mandag 21. oktober må alle klager på advokat sendes elektronisk.

 8. Advokatenhjelperdeg.no søker medlemmer til redaksjonsutvalg

  Advokatforeningens populære publikumstjeneste trenger redaksjonsutvalg til å gjennomgå nettsidens fagartikler.

 9. Statsbudsjettet 2020: Domstolene må kutte, mer penger til ESAS

  Statsbudsjettet viderefører i all hovedsak domstolenes eksisterende prosjekter, uten budsjettøkninger.

 10. Statsbudsjettet 2020: Rettshjelpssatsen underreguleres

  Timesatsen for fri rettshjelp foreslås i statsbudsjettet for 2020 å oppjusteres med 20 kroner, til kr. 1060.-. Dermed fortsetter tendensen til å regulere rettshjelpssatsen lavere enn pris- og lønnsutviklingen ellers i samfunnet.