Nyheter

 1. Etterutdanningskravet – i ny og enklere utgave

  Nå slipper du å søke om godkjenning av timer, og skal selv erklære hvor mye etterutdanning du har gjennomført.

 2. Drøftinger om salærsats

  Advokatforeningen har nylig vært i drøftinger med Justis- og beredskapsdepartementet om rettshjelpssalæret for 2020.

 3. Utvalgte nyheter fra regjeringserklæringen

  Den nye flertallsregjeringen har levert sin erklæring. Her er et utvalg saker som kan berøre deg.

 4. Ny veileder for etterlevelse av hvitvaskingsreglene

  Tilsynsrådet for advokatvirksomhet har publisert ny veileder for advokaters etterlevelse av hvitvaskingsreglene.

 5. Etterutdanningsperioden er utløpt

  Etterutdanningsperioden for 2014-2018 er nå utløpt. Vi gjør for tiden opp perioden og vil ta imot søknader om godkjenning av kurs frem til 31. januar.

 6. Menneskerettighetsutvalget støtter tyrkiske advokater

  Menneskerettighetsutvalget samarbeider aktivt med andre internasjonale advokatorganisasjoner for å bedre den pressede situasjonen for advokater i Tyrkia.

 7. Ny veileder for markedsføring av boligsalg

  Forbrukertilsynet har laget en ny veiledning for hvordan markedsføring av boliger skal skje i henhold til markedsføringsloven.

 8. Taushetsplikten etter eiendomsmeglingsloven og opplysningsplikten etter skatteforvaltningsloven

  Finanstilsynets rundskriv 3/2018 omhandler forholdet mellom taushetsplikten etter eiendomsmeglingsloven og opplysningsplikten etter skatteforvaltningsloven.

 9. Vi kan profesjonsansvarsforsikring for advokater – Prøv oss!

  Advokatforeningens viktigste medlemstilbud er tilbudet om sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for advokatvirksomhet og eiendomsmeglingsvirksomhet.

 10. Spam forkledd som e-post fra Advokatforeningen

  Flere har fått e-post i dag fra avsendere som ser ut som Advokatforeningen. Dette er spam som kan inneholde virus og bør slettes.