Nyheter

 1. Seminar om ungdomskriminalitet

  Riksadvokaten og Advokatforeningen inviterer til seminar om ungdomskriminalitet 2. mai, der fagmiljøene og politikere skal møtes til samtaler.

 2. Nye etiske retningslinjer for de juridiske fakultetene

  14. februar ble nye etiske retningslinjer for de juridiske fakultetene lansert.

 3. Hvilket advokatfirma er best på innovasjon og ny teknologi?

  Tema for Advokatforeningens Talentpris er i år innovasjon, teknologi og kunstig intelligens. Hvor langt har advokatbransjen kommet, og hvem har kommet lengst?

 4. Ny lønnskalkulator er klar

  Tallene i lønnskalkulatoren er hentet fra vår årlige lønnsundersøkelse som ble gjennomført i januar 2019 blant advokater og fullmektiger som er ansatt i advokatfirma, bedrift, organisasjon og offentlig sektor.

 5. Hvordan få innvilget en søknad om utvidet fritt rettsråd

  Flere advokater har gitt uttrykk for at de ofte får avslag på søknader om utvidet bevilling. Advokatforeningen har spurt Statens sivilrettsforvaltning om hva som er årsaken til dette, og hva som kreves for å få innvilget en søknad.

 6. Advokatforeningen lanserer studentmedlemskap

  Nå kan jusstudenter melde seg inn i Advokatforeningen – gratis! Her får du innsikt og kunnskap om advokatetikk og andre temaer du vil ha glede av som advokatfullmektig og senere som advokat.

 7. Nye retningslinjer for sivile saker

  Advokatforeningen har sammen med Dommerforeningen og Domstoladministrasjonen lagt fram et forslag til retningslinjer som trer i kraft i dag.

 8. Etterutdanningskravet – i ny og enklere utgave

  Nå slipper du å søke om godkjenning av timer, og skal selv erklære hvor mye etterutdanning du har gjennomført.

 9. Drøftinger om salærsats

  Advokatforeningen har nylig vært i drøftinger med Justis- og beredskapsdepartementet om rettshjelpssalæret for 2020.

 10. Utvalgte nyheter fra regjeringserklæringen

  Den nye flertallsregjeringen har levert sin erklæring. Her er et utvalg saker som kan berøre deg.