Nyheter

 1. Vil du være med i ett av våre utvalg?

  Advokatforeningen har et stort antall aktive og dyktige tillitsvalgte, både lokalt i kretsene og i foreningens lovutvalg, disiplinærutvalg og andre sentrale utvalg. Vervene skal gå på omgang, og det er stadig behov for nye, gode kandidater.

 2. Statsbudsjettet 2022: Viktige satser og tall

  Her har vi samlet lenker til en del viktige satser og tall i forslaget til statsbudsjett.

 3. Statsbudsjettet 2022: Forventer tilkoblingsmuligheter

  Regjeringens forslag til statsbudsjett inneholder betydelige midler til digitaliseringsprosjekter i domstolene – landets advokater forventer at disse midlene bidrar til fortgang i arbeidet med å forbedre aktørportalen.

 4. Statsbudsjettet 2022: Ingen økning i reisefraværsgodtgjørelsen

  Den avtroppende regjeringens manglende oppfølging av reisefraværsgodtgjørelsen bekymrer ifølge Advokatforeningen.

 5. Statsbudsjettet 2022: Inntektsgrensene opp – for første gang på 12 år

  Inntektsgrensene har de siste år blitt kraftig kritisert for å være lave og ført til at veldig få har kvalifisert til behovsprøvd rettshjelp de siste årene. Økningen på 10 % i det foreslåtte statsbudsjettet er fortsatt for lav.

 6. Statsbudsjettet 2022: Styrkeforskjellen mellom staten og den lille mann i retten øker ytterligere

  Regjeringens legger i sitt forslag til statsbudsjett for 2022 opp til at rettshjelpssatsen ikke justeres, og ønsker dermed en inntektsnedgang for advokater som tar saker for samfunnets mest utsatte grupper. Samtidig øker inntektene for advokater som jobber for det offentlige – som i praksis er motpart i de fleste av disse sakene.

 7. Ulik praktisering av vergeoppdraget

  Bistandsadvokatutvalget hadde 27. september 2021 møte med Statens sivilrettsforvaltning som er sentral vergemålsmyndighet om ulik praktisering av vergemålsoppdraget i de forskjellige politidistrikt.

 8. Endringer i inntektskravet i familieinnvandringssaker

  Den 1 oktober 2021 ble det gjort en endring i hva som er godkjent inntekt ved søknad om familieinnvandring.

 9. Inntektsgrensene for fri rettshjelp må økes

  Advokatforeningens representantskap vedtok på møte 17. september 2021 en uttalelse der vi ber regjeringen om å øke inntektsgrensene for fri rettshjelp.

 10. Lønnskalkulator 2020/2021

  Sjekk inntekten til advokater og fullmektiger for 2020.