Nyheter

 1. Advokatforeningen på Arendalsuka. Gikk du glipp av noe?

  Gikk du glipp av Advokatforeningens arrangementer på Arendalsuka? Nedenfor har vi samlet lenke til alle arrangementene som ble streamet slik at du har mulighet til å se de hjemmefra.

 2. Menneskerettighetsutvalget søker to til tre nye medlemmer

  Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg arbeider for å fremme respekt for og etterlevelse av menneskerettighetene, med særlig fokus på forholdene i Norge.

 3. Sivilsamfunnets rettstatsmelding

  I dag presenteres politikerne fragmentert og oppstykket informasjon om den norske rettsstaten og relevante rettssikkerhetsspørsmål.

 4. Advokatforeningen på Arendalsuka

  Vi viderefører fjorårets suksess og stiller på Arendalsuka med mange spennende debatter og rollespill.

 5. Legal helpline for refugees from Ukraine to Norway

 6. Endret praksis hos Kontoret for voldsoffererstatning

  Voldsoffererstatningsloven § 3 stiller som vilkår at krav om erstatning skal tas med i eventuell straffesak. Det kan «i særlige tilfeller» gjøres unntak fra vilkåret.

 7. Avtale med regjeringen etter mekling

  Etter dialog har Advokatforeningen og Justis- og beredskapsdepartementet inngått en avtale om en ny modell for innspill knyttet til den årlige reguleringen av den offentlige rettshjelpssatsen.

 8. Revidert nasjonalbudsjett: Økning i reisegodtgjørelsen

  Forliket mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV ga en økning i reisegodtgjørelsen til advokater.

 9. Rettshjelpstelefon for ukrainske flyktninger

  Advokatforeningen har besluttet å etablere en rettshjelpstelefon for ukrainske flyktninger. Advokatforeningen har det overordnede ansvaret for ordningen, der frivillige advokater betjener telefonen fra eget kontor.

 10. Advokatforeningens aksjon – ny mekling 15. juni

  Advokatforeningen gjennomførte i dag et nytt meklingsmøte med Justisdepartementet, med mål om en bærekraftig offentlig rettshjelp. Vi kom ikke til enighet, og oppfølgende meklingsmøte er avtalt.