Nyheter

 1. Rettshjelpsordningen må styrkes nå!

  Advokatforeningen har sammen med en rekke organisasjoner signert et opprop for en styrket rettshjelpsordning.

 2. Støtte til tiltalte tyrkiske advokater

  Sammen med European Criminal Bar Association (ECBA) og flere europeiske kollegaer, har Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg signert en pressemelding om de mange rettssakene mot advokater i Tyrkia.

 3. Endringer i straffeloven om påvirkningsvirksomhet

  Advokatforeningen skriver i sin høringsuttalelse at forslaget til endringer i straffeloven om påvirkningsvirksomhet ikke er presis nok.

 4. Advokatforeningens Rettsikkerhetbarometer

  Rettsikkerheten i Norge er god, men svekket, mener landets advokater.

 5. Rettsstat og grønt skifte på Arendalsuka

  Advokatforeningen stilte med rekordmange arrangement på Arendalsuka 2021.

 6. Det hybride arbeidslivet - ledelseskurs i tre moduler

  Advokatforeningen arrangerer et modulbasert nettkurs om ledelse og selvledelse i et arbeidsliv der mange jobber hjemmefra. Den kjente ledelsesrådgiveren Malcolm Larri holder foredragene og leder workshopene.

 7. Advokatforeningen på Arendalsuka 2021

  Advokatforeningen stiller på Arendalsuka igjen i år med spennende debatter og rollespill.

 8. Rett i sofaen: Skal advokater få drive med eiendomsmegling?

  I en NOU om en ny eiendomsmeglingslov foreslås det at advokater ikke lenger skal kunne drive med eiendomsmegling i egenskap av å ha advokatbevilling.

 9. Rett i sofaen: Ny advokatlov

  Jon Wessel-Aas og Merete Smith gir deg høydepunktene i advokatloven som kom på fredag.

 10. Organisering av advokatvirksomhet

  I forslaget til advokatlov legges det opp til at advokatvirksomhet bare kan drives i advokatforetak, i organisasjoner som har organisasjonsadvokater eller i bedrifter og offentlige virksomheter som har internadvokater.