Nyheter

 1. Streik for bærekraftig rettshjelp

  8. november 2021 startet Advokatforeningen streik for bærekraftig rettshjelp. Streikeaksjonen går ut på at advokater med møterett for Høyesterett ber Høyesterett om at sakene ikke berammes så lenge aksjonen varer. Her får du en oversikt over hvordan aksjonen har utviklet seg

 2. Bistand ved dataangrep

  Visste du at Advokatforeningens tilbud om profesjonsansvarsforsikring dekker bistand ved datakidnapping og andre dataangrep?

 3. Streiken fortsetter

  Etter et skuffende tilbud fra Justisministeren 7. februar, fortsetter streiken i Høyesterett.

 4. Se hvordan du får gode oppdragsrutiner

  Gode, interne rutiner for etablering, gjennomføring og avslutning av oppdrag øker kvaliteten i advokatarbeidet, og reduserer risikoen for feil og ansvar.

 5. Advokatforeningen har flyttet til det nye Tullinkvartalet i Oslo

  I litt over 30 år har Advokatforeningen hatt et godt samboerskap med Juristforbundet og Juristenes Utdanningssenter (JUS) i Kristian Augusts gate. Nå har vi startet et nytt kapittel i vårt arbeid for deg og dine advokatkolleger, i Universitetsgata 9. Selv om flyttelasset bare gikk noen få meter, håper vi at du vil merke store endringer – i mer effektive og imøtekommende lokaler.

 6. Advokatloven i Stortinget

  Advokatforeningen har lenge jobbet for å modernisere lovgivningen for utøvelse av advokatvirksomhet, der advokatenes rolle i rettsstaten kommer tydelig frem – og beskyttes. Advokatloven er nå endelig til behandling i justiskomitéen, og det forventes at loven blir vedtatt i løpet av vårsesjonen. Ikrafttredelsen ligger på sin side frem i tid.

 7. Kilder i advokatretten

  Kilder i advokatretten er en samling av det vesentligste av regelverk og retningslinjer som utgjør rammene rundt advokatens virksomhet.

 8. Unntak for smittekarantene ved gjennomføring av straffesaker

  Regjeringen har gitt unntak for smittekarantene i arbeidstiden for personell i kritiske samfunnsfunksjoner. Domstolene ivaretar en slik samfunnskritisk funksjon.

 9. Fri rettshjelp til flere

  Advokatforeningen har i flere år etterlyst en økning av inntektsgrensen for fri rettshjelp, og fra 1. januar skjer det.

 10. Ny rettshjelpslov og økte inntektsgrenser

  Regjeringen varsler ny rettshjelpslov i 2023. Inntektsgrensene for fri rettshjelp skal øke fra 2022.