Nyheter

 1. Ny veileder for etterlevelse av hvitvaskingsreglene

  Tilsynsrådet for advokatvirksomhet har publisert ny veileder for advokaters etterlevelse av hvitvaskingsreglene.

 2. Etterutdanningsperioden er utløpt

  Etterutdanningsperioden for 2014-2018 er nå utløpt. Vi gjør for tiden opp perioden og vil ta imot søknader om godkjenning av kurs frem til 31. januar.

 3. Menneskerettighetsutvalget støtter tyrkiske advokater

  Menneskerettighetsutvalget samarbeider aktivt med andre internasjonale advokatorganisasjoner for å bedre den pressede situasjonen for advokater i Tyrkia.

 4. Ny veileder for markedsføring av boligsalg

  Forbrukertilsynet har laget en ny veiledning for hvordan markedsføring av boliger skal skje i henhold til markedsføringsloven.

 5. Taushetsplikten etter eiendomsmeglingsloven og opplysningsplikten etter skatteforvaltningsloven

  Finanstilsynets rundskriv 3/2018 omhandler forholdet mellom taushetsplikten etter eiendomsmeglingsloven og opplysningsplikten etter skatteforvaltningsloven.

 6. Vi kan profesjonsansvarsforsikring for advokater – Prøv oss!

  Advokatforeningens viktigste medlemstilbud er tilbudet om sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for advokatvirksomhet og eiendomsmeglingsvirksomhet.

 7. Spam forkledd som e-post fra Advokatforeningen

  Flere har fått e-post i dag fra avsendere som ser ut som Advokatforeningen. Dette er spam som kan inneholde virus og bør slettes.

 8. Vi kan profesjonsansvarsforsikring for advokater - Prøv oss!

  Advokatforeningens viktigste medlemstilbud er tilbudet om sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for advokatvirksomhet.

 9. Talentprisen 2019 - Hvem er fremtidens advokatfirma?

 10. Reisefravær til besvær

  Advokatforeningens rapport om konsekvensene av kutt i reisegodtgjørelsen viser at over 80 % av advokatene opplever at kuttet berører dem.