Nyheter

 1. Vi kan profesjonsansvarsforsikring for advokater - Prøv oss!

  Advokatforeningens viktigste medlemstilbud er tilbudet om sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for advokatvirksomhet.

 2. Talentprisen 2019 - Hvem er fremtidens advokatfirma?

 3. Reisefravær til besvær

  Advokatforeningens rapport om konsekvensene av kutt i reisegodtgjørelsen viser at over 80 % av advokatene opplever at kuttet berører dem.

 4. Styret i Yngre Advokater Oslo krets søker nye medlemmer

  Styret i Oslo krets består for tiden av syv medlemmer og har som mål å ha en sammensetning som til enhver til gjenspeiler medlemsmassen. Vi søker nå to nye medlemmer til styret, fortrinnsvis fra et større forretningsadvokatfirma og et mindre strafferettsfirma.

 5. Styret i Yngre Advokater Oslo krets søker nye medlemmer

  Styret i Yngre advokater Oslo krets består for tiden av syv medlemmer og har som mål å ha en sammensetning som til enhver til gjenspeiler medlemsmassen. Vi søker nå to nye medlemmer til styret, fortrinnsvis fra et større forretningsadvokatfirma og et mindre strafferettsfirma.

 6. Høring om statsbudsjettet 2019

  Advokatforeningen møtte på onsdag i høring på Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet 2019.

 7. Søker nye medlemmer til utvalget for internadvokater

  Advokatforeningens hovedstyre har vedtatt å innlemme organisasjonsadvokater og offentlige ansatte advokater i utvalget for internadvokater (tidl. utvalget for bedriftsadvokater).

 8. Undersøkelse om bistandsadvokatordningen og stykkprisordningen

  Oxford Research og Menon Economics gjennomfører for tiden en evaluering av bistandsadvokatordningen. NB! Undersøkelsen er nå avsluttet.

 9. Statsbudsjettet 2019: Rettshjelpssalæret følger prisutviklingen

  I regjeringens forslag til statsbudsjett reguleres rettshjelpssalæret til 1040 kroner. En utvikling som er godt i tråd med prisutviklingen i Norge.

 10. Statsbudsjettet 2019: Sparer penger på dem som har minst

  Inntektsgrensen for å ha rett til fri rettshjelp forblir uendret i 2019.