Nyheter

 1. Styret i Yngre Advokater Oslo krets søker nye medlemmer

  Styret i Oslo krets består for tiden av syv medlemmer og har som mål å ha en sammensetning som til enhver til gjenspeiler medlemsmassen. Vi søker nå to nye medlemmer til styret, fortrinnsvis fra et større forretningsadvokatfirma og et mindre strafferettsfirma.

 2. Styret i Yngre Advokater Oslo krets søker nye medlemmer

  Styret i Yngre advokater Oslo krets består for tiden av syv medlemmer og har som mål å ha en sammensetning som til enhver til gjenspeiler medlemsmassen. Vi søker nå to nye medlemmer til styret, fortrinnsvis fra et større forretningsadvokatfirma og et mindre strafferettsfirma.

 3. Høring om statsbudsjettet 2019

  Advokatforeningen møtte på onsdag i høring på Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet 2019.

 4. Undersøkelse om bistandsadvokatordningen og stykkprisordningen

  Oxford Research og Menon Economics gjennomfører for tiden en evaluering av bistandsadvokatordningen. NB! Undersøkelsen er nå avsluttet.

 5. Statsbudsjettet 2019: Rettshjelpssalæret følger prisutviklingen

  I regjeringens forslag til statsbudsjett reguleres rettshjelpssalæret til 1040 kroner. En utvikling som er godt i tråd med prisutviklingen i Norge.

 6. Statsbudsjettet 2019: Sparer penger på dem som har minst

  Inntektsgrensen for å ha rett til fri rettshjelp forblir uendret i 2019.

 7. Statsbudsjettet 2019: Viktige satser og tall

  Her har vi samlet lenker til en del viktige satser og tall i forslaget til statsbudsjett

 8. Statsbudsjettet 2019: Rettsgebyret øker med 20 kroner

  I Justis- og beredskapsdepartementets forslag for budsjettåret 2019 legges det opp til en økning i rettsgebyret fra 1 130 kroner til 1150 kroner.

 9. Menneskerettighetsutvalgets rapport om arbeidsforholdene for tyrkiske advokater

  I midten av mai 2018 reiste advokat og medlem i Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg, Maria Hessen Jacobsen, til Tyrkia for en tredagers observasjon av arbeidsforholdene for tyrkiske advokater.

 10. Vær med å foreslå temaer til Nordisk juristmøte 2020

  Det 42. nordiske juristmøte vil bli holdt i Reykjavik 20. og 21. august 2020. Tiden har nå kommet for å komme med forslag til emner for møtet.