Nyheter

 1. Statsbudsjettet 2019: Sparer penger på dem som har minst

  Inntektsgrensen for å ha rett til fri rettshjelp forblir uendret i 2019.

 2. Statsbudsjettet 2019: Viktige satser og tall

  Her har vi samlet lenker til en del viktige satser og tall i forslaget til statsbudsjett

 3. Statsbudsjettet 2019: Rettsgebyret øker med 20 kroner

  I Justis- og beredskapsdepartementets forslag for budsjettåret 2019 legges det opp til en økning i rettsgebyret fra 1 130 kroner til 1150 kroner.

 4. Menneskerettighetsutvalgets rapport om arbeidsforholdene for tyrkiske advokater

  I midten av mai 2018 reiste advokat og medlem i Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg, Maria Hessen Jacobsen, til Tyrkia for en tredagers observasjon av arbeidsforholdene for tyrkiske advokater.

 5. Vær med å foreslå temaer til Nordisk juristmøte 2020

  Det 42. nordiske juristmøte vil bli holdt i Reykjavik 20. og 21. august 2020. Tiden har nå kommet for å komme med forslag til emner for møtet.

 6. Vellykket første utgave av Oslo Legal Hackathon

  Deltagere fra advokatfirmaer, teknologibedrifter, studenter og andre som er interessert i løsninger på utfordringer innen juridisk sektor, var i helgen samlet for første utgave av Oslo Legal Hackathon.

 7. Slik innfrir du etterutdanningskravet – på enkleste måte

  Det er tre måneder igjen til etterutdanningsperioden utløper. Slik kommer du i havn.

 8. Vi trenger nye tillitsvalgte til våre lovutvalg

  Advokatforeningen trenger dyktige og engasjerte medlemmer til flere lovutvalg fra 1. januar 2019. Et verv i et av Advokatforeningens lovutvalg gir deg mulighet for faglig engasjement og utvikling. Benytt derfor sjansen ved å foreslå deg selv eller en dyktig kollega!

 9. Har du ansatte eller er ansatt i eget AS? Da må du ha yrkesskadeforsikring

  Som arbeidsgiver er du pliktig til å tegne yrkesskadeforsikring for alle dine ansatte, både heltids- og deltidsansatte. Yrkesskadeforsikringen gir erstatning for yrkessykdom eller arbeidsulykke den ansatte blir utsatt for på arbeidsstedet i arbeidstiden.

 10. Etikkutvalget søker nye medlemmer

  Etikkutvalget er Advokatforeningens høringsutvalg for endringer i Regler for god advokatskikk, og skal utarbeide og ajourføre Advokatforeningens kommentarutgave til reglene.