Nyheter

 1. Behov for mer tid til mekling

  Meklingen mellom Advokatforeningen og regjeringen fortsetter 31. mai.

 2. Sivilsamfunnets første rettsstatsmelding - kom med innspill!

  Advokatforeningen har ved flere anledninger tatt til orde for at regjeringen bør fremme en rettsstatsmelding. I påvente av at regjeringen følger opp, bør sivilsamfunnet lage sin egen rettsstatsmelding.

 3. Lær om fransk jus i Paris

  "Stage international" er et program for fransktalende advokater fra hele verden som ønsker å lære mer om fransk jus.

 4. Bli kjent med CCBE

  The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) har laget en video som presenterer det arbeidet de gjør for å fremme advokaters interesser i Europa.

 5. Hva betyr advokatloven for organisasjonsadvokater?

  Det er flere nyheter i advokatloven som angår organisasjonsadvokater. Blant annet utvides kretsen av personer det kan ytes advokatbistand til.

 6. Klare for mekling

  Advokatforeningens hovedstyre besluttet i sitt siste møte å gå til mekling med Justisdepartementet.

 7. Advokatloven vedtatt

  Stortinget har vedtatt advokatloven. En oppdatert og tydelig bransjelov med en samlet regulering, er dermed på plass.

 8. Advokatloven – en oversikt

  Endelig får advokatene det domstolen har hatt ; en egen lov som definerer vår viktige rolle i rettsstaten.

 9. Domstolsreformen bør ikke reverseres

 10. Motstrid mellom advokaters og bankers plikter

  Advokatforeningen og Finans Norge har laget en veileder til hvordan motstriden mellom advokaters taushetsplikt og bankers plikter etter hvitvaskingsloven kan løses i praksis.