Nyheter

 1. Feil i tvangsmiddelbruken i mindre narkotikasaker

  Advokatforeningen har laget en mal for å kreve erstatning for uberettiget tvangsmiddelbruk i mindre narkotikasaker.

 2. Oppdaterte retningslinjer for store straffesaker

  I 2021 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle foreta se på felles retningslinjer for behandlingen av store straffesaker i domstolene Arbeidsgruppens rapport er nå ferdigstilt.

 3. Advokatloven: Endringer i justiskomitéen

  Stortingets justiskomité avga sin innstilling til advokatlov 5. april. Her er oversikten over endringene komitéen gjorde i regjeringens lovforslag.

 4. Inkludert: Fra oppsøkende ungdomsarbeid til forsvarer

  Hør den nyeste episoden av Inkludert, podkasten til Advokatforeningens mangfoldsutvalg.

 5. Krav til ny rettshjelpslov

  I budsjettforliket for 2022 ble det lagt penger på bordet for en reell økning av inntektsgrensene for fri rettshjelp, og regjeringen forpliktet seg til å legge fram et forslag til ny rettshjelpslov for Stortinget i løpet av våren 2023.

 6. Revisjon av retningslinjer for private granskninger

  Et utvalg i Advokatforeningen har revidert våre retningslinjer for private granskninger, og foreslår endringer. Har du innspill til forslaget?

 7. Advokaters overholdelse av sanksjonsregelverket

  Advokater har på lik linje med andre, plikt til å etterleve sanksjonsregelverket. Dette gjelder uavhengig av om oppdraget er omfattet av hvitvaskingsloven eller ikke.

 8. Inkludert: Advokatgründeren

  Inkludert, podkasten til Advokatforeningens mangfoldsutvalg, har kommet med ny episode.

 9. Ny sesong av Inkludert

  Inkludert, podkasten til Advokatforeningens Mangfoldsutvalg, er klar med ny sesong.

 10. Stipend og skriveplass til student som skriver om strafferett

  Advokatforeningen gir 1 -2 stipend til studenter som skal skrive masteroppgave om strafferett eller straffeprosess.