Nyheter

 1. Vellykket første utgave av Oslo Legal Hackathon

  Deltagere fra advokatfirmaer, teknologibedrifter, studenter og andre som er interessert i løsninger på utfordringer innen juridisk sektor, var i helgen samlet for første utgave av Oslo Legal Hackathon.

 2. Slik innfrir du etterutdanningskravet – på enkleste måte

  Det er tre måneder igjen til etterutdanningsperioden utløper. Slik kommer du i havn.

 3. Vi trenger nye tillitsvalgte til våre lovutvalg

  Advokatforeningen trenger dyktige og engasjerte medlemmer til flere lovutvalg fra 1. januar 2019. Et verv i et av Advokatforeningens lovutvalg gir deg mulighet for faglig engasjement og utvikling. Benytt derfor sjansen ved å foreslå deg selv eller en dyktig kollega!

 4. Har du ansatte eller er ansatt i eget AS? Da må du ha yrkesskadeforsikring

  Som arbeidsgiver er du pliktig til å tegne yrkesskadeforsikring for alle dine ansatte, både heltids- og deltidsansatte. Yrkesskadeforsikringen gir erstatning for yrkessykdom eller arbeidsulykke den ansatte blir utsatt for på arbeidsstedet i arbeidstiden.

 5. Etikkutvalget søker nye medlemmer

  Etikkutvalget er Advokatforeningens høringsutvalg for endringer i Regler for god advokatskikk, og skal utarbeide og ajourføre Advokatforeningens kommentarutgave til reglene.

 6. Ny hvitvaskingslov trådte i kraft 15. oktober

  Hvitvaskingsloven 2018 trådte i kraft 15. oktober. Vi har har oppdatert våre nettsider med veileder og forslag til hvitvaskingsrutiner.

 7. Aktørportalen er obligatorisk fra 15. september

  I løpet av høsten 2018 blir det obligatorisk for advokater og autoriserte advokatfullmektiger å bruke Aktørportalen i kommunikasjon med domstolene når man opptrer som prosessfullmektig i skjønns- eller tvistesaker, eller framsetter krav om salær.

 8. Bestill forfallsboken for 2019!

  Forfallsboken er et praktisk hjelpemiddel i advokaters hverdag, med spesialtilpasset kalender og oversikt over relevant kontaktinformasjon. Hvis du allerede har et abonnement på forfallsboken får du 2019-utgaven i posten uten at du trenger å foreta deg noe.

 9. Kurs i aktørportalen og digital hovedforhandling

  Advokatforeningen arrangerer fremover en rekke praktisk orienterte kurs om Aktørportalen og gjennomføring av digital hovedforhandling

 10. Mangler du etterutdanningstimer innen eiendomsmegling?

  Advokater som driver eiendomsmegling må oppfylle både Finanstilsynets etterutdanningskrav for eiendomsmeglere og Advokatforeningens etterutdanningskrav.