Nyheter

 1. Advokatfullmektiger kan jobbe på hjemmekontor

  I forbindelse med koronapandemien kom det flere kortvarige retningslinjer om at advokatfullmektiger midlertidig kunne arbeide fra hjemmekontor. Dette har nå blitt en permanent ordning.

 2. Forsvarerne varsler streik for bærekraftig rettshjelp

  Det blir streik på straffesaksfeltet dersom den nye regjeringen ikke kommer Advokatforeningen i møte.

 3. Fullmektighåndboken – en praktisk tilnærming til forsvarerhverdagen

  Fullmektighåndboken ble utarbeidet av Yngre forsvarere høsten 2021 som et faglig tilskudd til ferske forsvarere. Formålet med håndboken er å gi veiledning rundt mange av de faglige spørsmålene som oppstår tidlig i forsvarerkarrieren.

 4. Rett i sofaen - Statsbudsjettet 2022 og Hurdalsplattformen

  Jon Wessel-Aas og Merete Smith har satt seg ned i sofaen for å diskutere det siste statsbudsjettet og Hurdalsplattformen.

 5. Statsbudsjettet 2022: Rettsgebyret økes

  Rettsgebyret økes til 1 223 kroner i regjeringens forslag til statsbudsjett. Økningen er på 24 kroner, og i takt med forventet inflasjon.

 6. Tilsynsrådets veileder til hvitvaskingsregelverket er oppdatert

  Tilsynsrådet har oppdatert sin veileder til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.

 7. Vil du være med i ett av våre utvalg?

  Advokatforeningen har et stort antall aktive og dyktige tillitsvalgte, både lokalt i kretsene og i foreningens lovutvalg, disiplinærutvalg og andre sentrale utvalg. Vervene skal gå på omgang, og det er stadig behov for nye, gode kandidater.

 8. Statsbudsjettet 2022: Viktige satser og tall

  Her har vi samlet lenker til en del viktige satser og tall i forslaget til statsbudsjett.

 9. Statsbudsjettet 2022: Forventer tilkoblingsmuligheter

  Regjeringens forslag til statsbudsjett inneholder betydelige midler til digitaliseringsprosjekter i domstolene – landets advokater forventer at disse midlene bidrar til fortgang i arbeidet med å forbedre aktørportalen.

 10. Statsbudsjettet 2022: Ingen økning i reisefraværsgodtgjørelsen

  Den avtroppende regjeringens manglende oppfølging av reisefraværsgodtgjørelsen bekymrer ifølge Advokatforeningen.