Nyheter

 1. Ny hvitvaskingslov trådte i kraft 15. oktober

  Hvitvaskingsloven 2018 trådte i kraft 15. oktober. Vi har har oppdatert våre nettsider med veileder og forslag til hvitvaskingsrutiner.

 2. Aktørportalen er obligatorisk fra 15. september

  I løpet av høsten 2018 blir det obligatorisk for advokater og autoriserte advokatfullmektiger å bruke Aktørportalen i kommunikasjon med domstolene når man opptrer som prosessfullmektig i skjønns- eller tvistesaker, eller framsetter krav om salær.

 3. Bestill forfallsboken for 2019!

  Forfallsboken er et praktisk hjelpemiddel i advokaters hverdag, med spesialtilpasset kalender og oversikt over relevant kontaktinformasjon. Hvis du allerede har et abonnement på forfallsboken får du 2019-utgaven i posten uten at du trenger å foreta deg noe.

 4. Kurs i aktørportalen og digital hovedforhandling

  Advokatforeningen arrangerer fremover en rekke praktisk orienterte kurs om Aktørportalen og gjennomføring av digital hovedforhandling

 5. Mangler du etterutdanningstimer innen eiendomsmegling?

  Advokater som driver eiendomsmegling må oppfylle både Finanstilsynets etterutdanningskrav for eiendomsmeglere og Advokatforeningens etterutdanningskrav.

 6. Ny hvitvaskingslov vedtatt – oppdaterte internrutiner kommer

  Finansdepartementet tar sikte på å sette loven i kraft i løpet av høsten.

 7. Stort engasjement rundt bildedeling i Arendal

  Advokatforeningens rollespill om bildedeling på nett trakk mange engasjerte publikummere til Arendal Gamle Rådhus under Arendalsuka.

 8. Moderne slaveri på agendaen i Arendal

  Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg har sammen med Raftostiftelsen og Initiativ for etisk handel invitert sentrale politikere til debatt om behovet for en norsk, moderne slaverilov. Bakgrunnen for dette er en rapport om denne tematikken utarbeidet av Raftostiftelsen i samarbeid med Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg og initiativ for etisk handel.

 9. Veiledere for advokater som gir rettshjelp til migrantbarn

  ICJ har nylig publisert veiledere for rettshjelp til migrantbarn.

 10. IBA Bar Leader Conference

  Over 300 advokater fra hele verden kom til Oslo i mai da Advokatforeningen var vertskap for IBAs «Annual Bar Leaders’ Conference».