Nyheter

 1. Lovforslaget i et nøtteskall

  Endelig får advokatene det domstolen har hatt lenge; en lov som definerer vår viktige rolle i rettsstaten.

 2. Advokatloven – endelig er den her

  Endelig får advokatene det domstolen har hatt lenge; en lov som definerer vår viktige rolle i rettsstaten.

 3. Rett i sofaen: Vil oppheve taushetsplikt for utvalg om overgrep

  Regjeringsoppnevnt utvalg som skal undersøke overgrep begått av helsepersonell er en god sak, men bør be om samtykke, ikke oppheve taushetsplikten til behandlere.

 4. Viktige gjennomslag i foreslåtte endringer i straffeprosessloven

  Advokatforeningen har fått viktige gjennomslag under Stortingets komitébehandling av lovforslaget knyttet til aktiv saksstyring i straffeprosessen, men er fortsatt skeptisk.

 5. Store lønnsforskjeller i advokatbransjen

  Partnere og ansatte advokater i de 40 forretningsadvokatvirksomhetene med høyest omsetning, tjener langt mer enn snittet for advokatbransjen.

 6. Bistand ved dataangrep

  Visste du at Advokatforeningens tilbud om profesjonsansvarsforsikring dekker bistand ved datakidnapping og andre dataangrep?

 7. Fristen for etterutdanning forlenget med ett år

  Hovedstyret har vedtatt å forlenge inneværende etterutdanningsperiode med ett år. Perioden, som opprinnelig løp fra 1. januar 2019 til 31. desember 2023, avsluttes etter dette i stedet 31. desember 2024.

 8. Mangfold: Hvor står bransjen i dag?

  Advokatforeningens mangfoldsutvalg og Yngre advokater i Oslo krets arrangerte debattmøte om mangfold i advokatbransjen i vår.

 9. Skeptisk til endring i straffeprosessloven

  Jon Wessel-Aas inviterte Marius Dietrichson til Rett i sofaen for en prat om hvorfor Advokatforeningen er skeptiske til den nyeste proposisjonen om endring i straffeprosessloven.

 10. Opprop mot arrestasjon av russisk advokat

  Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg har, sammen med flere europeiske organisasjoner, tatt initiativ til å signere et opprop der det protesteres mot russiske myndigheters rettslige skritt mot advokat Ivan Pavlov.