Nyheter

 1. Statsbudsjettet 2022: Inntektsgrensene opp – for første gang på 12 år

  Inntektsgrensene har de siste år blitt kraftig kritisert for å være lave og ført til at veldig få har kvalifisert til behovsprøvd rettshjelp de siste årene. Økningen på 10 % i det foreslåtte statsbudsjettet er fortsatt for lav.

 2. Statsbudsjettet 2022: Styrkeforskjellen mellom staten og den lille mann i retten øker ytterligere

  Regjeringens legger i sitt forslag til statsbudsjett for 2022 opp til at rettshjelpssatsen ikke justeres, og ønsker dermed en inntektsnedgang for advokater som tar saker for samfunnets mest utsatte grupper. Samtidig øker inntektene for advokater som jobber for det offentlige – som i praksis er motpart i de fleste av disse sakene.

 3. Ulik praktisering av vergeoppdraget

  Bistandsadvokatutvalget hadde 27. september 2021 møte med Statens sivilrettsforvaltning som er sentral vergemålsmyndighet om ulik praktisering av vergemålsoppdraget i de forskjellige politidistrikt.

 4. Endringer i inntektskravet i familieinnvandringssaker

  Den 1 oktober 2021 ble det gjort en endring i hva som er godkjent inntekt ved søknad om familieinnvandring.

 5. Inntektsgrensene for fri rettshjelp må økes

  Advokatforeningens representantskap vedtok på møte 17. september 2021 en uttalelse der vi ber regjeringen om å øke inntektsgrensene for fri rettshjelp.

 6. Rettshjelpsordningen må styrkes nå!

  Advokatforeningen har sammen med en rekke organisasjoner signert et opprop for en styrket rettshjelpsordning.

 7. Støtte til tiltalte tyrkiske advokater

  Sammen med European Criminal Bar Association (ECBA) og flere europeiske kollegaer, har Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg signert en pressemelding om de mange rettssakene mot advokater i Tyrkia.

 8. Endringer i straffeloven om påvirkningsvirksomhet

  Advokatforeningen skriver i sin høringsuttalelse at forslaget til endringer i straffeloven om påvirkningsvirksomhet ikke er presis nok.

 9. Advokatforeningens Rettsikkerhetbarometer

  Rettsikkerheten i Norge er god, men svekket, mener landets advokater.

 10. Rettsstat og grønt skifte på Arendalsuka

  Advokatforeningen stilte med rekordmange arrangement på Arendalsuka 2021.