Nyheter

 1. Høring: Endringer i forsikringsavtaleloven – i påvente av en større modernisering

  Justisdepartementet avga i mars forslag til endringer i FAL for å gjennomføre de privatrettslige sidene av EUs forsikringsformidlingsdirektiv. Advokatforeningen er positive til de fleste forslag, men mener samtidig at tiden er inne for å utarbeide en ny og mer moderne forsikringsavtalelov.

 2. God dialog om advokatlov

  Justisdepartementet trekker inn Tilsynsrådet og Advokatforeningen i arbeidet med advokatloven.

 3. Strever du med GDPR? Nye verktøy på plass

  Advokatforeningen har utarbeidet en rekke verktøy som kan hjelpe deg med å innfri kravene etter GDPR. Har vi noe som kan være til hjelp for deg?

 4. Regler for god advokatskikk er endret

  Representantskapet i Advokatforeningen vedtok på sitt årlige møte 31. mai 2018 en ny regel i Regler for god advokatskikk (RGA).

 5. Nye medlemmer i Advokatforeningens hovedstyre

  Advokatforeningens hovedstyre fikk 5 nye medlemmer på Advokatforeningens representantskapsmøte 31. mai.

 6. Menneskerettighetsutvalget søker etter to nye medlemmer

  Menneskerettighetsutvalget i Advokatforeningen arbeider for å ivareta og styrke grunnleggende menneskerettigheter – nasjonalt og internasjonalt.

 7. Advokatforeningens Talentpris 2018 til Lund & Co for likestilt arbeidsplass

  Advokatfirmaet Lund & Co har siden etableringen i 2007 tydelig satset på å rekruttere de fremste kvinnelige talentene i bransjen. I år mottar de Advokatforeningens Talentpris for sitt arbeid med å fremme kjønnsbalanse.

 8. Hvitvasking - Nye internrutiner kommer

  Ny hvitvaskingslov er på vei. Advokatforeningen kommer med oppdaterte internrutiner for advokatfirmaene.

 9. Hva betyr den nye regjeringsplattformen for advokatene?

  Regjeringserklæringen som ble lagt frem i går nevner ikke forhandlingsrett, men det står at salærsatsen skal fastsettes etter konsultasjoner med Advokatforeningen.

 10. Advokatforeningens årstale 2017 - Trygghetens pris

  Det har stort sett gått én vei når personvernhensynet har blitt avveid mot ønsket om nye metoder for å bekjempe alvorlig kriminalitet. Det har blitt funnet for lett, og har måttet vike.