Nyheter

 1. Lønnsstatistikken er klar

  Sjekk inntekten til ansatte advokater og advokatfullmektiger for 2021.

 2. Advokatforeningen fordømmer det russiske bruddet på folkeretten

  Advokatforeningen fordømmer den russiske invasjonen av Ukraina på det sterkeste. Vår solidaritet er med Ukraina og dets folk, som opplever et brutalt og grovt brudd på folkeretten, på Ukrainas selvbestemmelsesrett og innbyggernes sikkerhet. Russlands handlinger truer sikkerheten i hele Europa.

 3. Streik for bærekraftig rettshjelp

  8. november 2021 startet Advokatforeningen streik for bærekraftig rettshjelp. Streikeaksjonen går ut på at advokater med møterett for Høyesterett ber Høyesterett om at sakene ikke berammes så lenge aksjonen varer. Her får du en oversikt over hvordan aksjonen har utviklet seg

 4. Bistand ved dataangrep

  Visste du at Advokatforeningens tilbud om profesjonsansvarsforsikring dekker bistand ved datakidnapping og andre dataangrep?

 5. Ny rettshjelpslov og økte inntektsgrenser

  Regjeringen varsler ny rettshjelpslov i 2023. Inntektsgrensene for fri rettshjelp skal øke fra 2022.

 6. SV er blitt enige med regjeringspartiene om et budsjett for 2022 - Streiken fortsetter

  Etter uker med forhandlinger er det nå enighet mellom regjeringspartiene og SV om et budsjett for 2022. Her økes blant annet inntektsgrense for fri rettshjelp og reisefraværsgodtgjørelsen økes litt.

 7. Uendret pris på profesjonsansvarsforsikring for 2022

  Advokatforeningen har over 40 års erfaring med profesjonsansvarsforsikring for advokater. Velger du Advokatforeningens tilbud, får du Advokatforeningens forsikringsvilkår. Vi arbeider kontinuerlig for at medlemmene skal ha de beste dekningene og vilkårene i markedet.

 8. Tyrkiarapport fra Menneskerettighetsutvalget

  Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg var på rettslig studieoppdrag i Istanbul.

 9. Tilsynsrådets veileder til hvitvaskingsregelverket er oppdatert

  Tilsynsrådet har oppdatert sin veileder til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.

 10. Ulik praktisering av vergeoppdraget

  Bistandsadvokatutvalget hadde 27. september 2021 møte med Statens sivilrettsforvaltning som er sentral vergemålsmyndighet om ulik praktisering av vergemålsoppdraget i de forskjellige politidistrikt.