Nyheter

 1. Ny hvitvaskingslov vedtatt – oppdaterte internrutiner kommer

  Finansdepartementet tar sikte på å sette loven i kraft i løpet av høsten.

 2. Stort engasjement rundt bildedeling i Arendal

  Advokatforeningens rollespill om bildedeling på nett trakk mange engasjerte publikummere til Arendal Gamle Rådhus under Arendalsuka.

 3. Moderne slaveri på agendaen i Arendal

  Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg har sammen med Raftostiftelsen og Initiativ for etisk handel invitert sentrale politikere til debatt om behovet for en norsk, moderne slaverilov. Bakgrunnen for dette er en rapport om denne tematikken utarbeidet av Raftostiftelsen i samarbeid med Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg og initiativ for etisk handel.

 4. Strever du med GDPR? Nye verktøy på plass

  Advokatforeningen har utarbeidet en rekke verktøy som kan hjelpe deg med å innfri kravene etter GDPR. Har vi noe som kan være til hjelp for deg?

 5. Nye medlemmer i Advokatforeningens hovedstyre

  Advokatforeningens hovedstyre fikk 5 nye medlemmer på Advokatforeningens representantskapsmøte 31. mai.

 6. Menneskerettighetsutvalget søker etter to nye medlemmer

  Menneskerettighetsutvalget i Advokatforeningen arbeider for å ivareta og styrke grunnleggende menneskerettigheter – nasjonalt og internasjonalt.

 7. Advokatforeningens Talentpris 2018 til Lund & Co for likestilt arbeidsplass

  Advokatfirmaet Lund & Co har siden etableringen i 2007 tydelig satset på å rekruttere de fremste kvinnelige talentene i bransjen. I år mottar de Advokatforeningens Talentpris for sitt arbeid med å fremme kjønnsbalanse.

 8. Hvitvasking - Nye internrutiner kommer

  Ny hvitvaskingslov er på vei. Advokatforeningen kommer med oppdaterte internrutiner for advokatfirmaene.

 9. Hva betyr den nye regjeringsplattformen for advokatene?

  Regjeringserklæringen som ble lagt frem i går nevner ikke forhandlingsrett, men det står at salærsatsen skal fastsettes etter konsultasjoner med Advokatforeningen.

 10. Advokatforeningens årstale 2017 - Trygghetens pris

  Det har stort sett gått én vei når personvernhensynet har blitt avveid mot ønsket om nye metoder for å bekjempe alvorlig kriminalitet. Det har blitt funnet for lett, og har måttet vike.