Nyheter

 1. Markering foran Stortinget for forhandlingsrett

  Advokatforeningen arrangerer en markering foran Stortinget under slagordet "Forhandlingrett for rettferdig rettshjelp" neste uke.

 2. Bistandsadvokatutvalget på studietur i Finland

  Utvalget ønsket å se på den finske ordningen for å studere hvordan straffeprosessen fungerte i vårt naboland – både trepartsprosessen i straffesaker, men også fornærmedes rettigheter generelt.

 3. Advokatforeningens talentpris 2018

  I 2018 skal Talentprisen deles ut for syvende gang, og fokus vil rettes mot de som har arbeidet aktivt for å utligne forskjellene for kvinnelige advokater, og dermed kan vise til konkrete resultater.

 4. Kampen for salærsatsen

  Budsjettforslaget for 2018 var skuffende for alle våre medlemmer som jobber med straffesaker og fri rettshjelp, der salærsatsen foreslås å stå uendret.

 5. Har du oppdatert dine kontaktopplysninger?

  Snart faktureres forsikringer og medlemskontingenten for 2018. Er opplysningene vi har om deg riktige?

 6. Hvordan ligger du an med etterutdanningen?

  Etterutdanningsordningen er et løfte til dine klienter. Nåværende etterutdanningsperiode utløper 31. desember 2018. Hvordan ligger du an?

 7. Statsbudsjettet 2018 - Domstolene beklager kutt i driftsbudsjett

  Domstolene skriver på sine nettsider at økningen i driftsbudsjettet spises opp av ny avbyråkratiseringsreform.

 8. Statsbudsjettet 2018 - Endringer i straffegjennomføring

  I budsjettet for 2018 foreslås det blant annet å videreføre leie av fengselskapasitet i Nederland.

 9. Statsbudsjettet 2018 - Uholdbart forslag til salærsats

  I regjeringens forslag til statsbudsjett videreføres dagens salærsats på 1020 kroner. For første gang siden 90-tallet foreslås det ingen økning i satsen.

 10. Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg søker nytt medlem

  Menneskerettighetsutvalget i Advokatforeningen arbeider for å ivareta og styrke grunnleggende menneskerettigheter – nasjonalt og internasjonalt.