Nyheter

 1. Ledige stillinger i Advokatforeningen

  Det er for tiden to ledige stillinger i Advokatforeningens sekretariat.

 2. Spørreundersøkelse om salærsats

  Advokatforeningen skal gjennomføre drøftinger med departementet om nivået på salæret og stykkprisene, samt reglene ved reisefravær. Vi trenger dine innspill.

 3. Avgjørelse om overgangsreglene for halvering av reisefraværsgodtgjørelsen

  8. juni 2017 avsa Gulating lagmannsrett en kjennelse om overgangsreglene for bestemmelsen om overgangsreglene for halvering av reisefraværsgodtgjørelsen.

 4. Advokatfirmaet Thommessen vinner årets Talentpris

  Talentprisen for 2017 ble i år tildelt Advokatfirmaet Thommessen for sin innsats for unge talenter. Prisen ble utdelt på den årlige advokatfesten i forbindelse med Advokatenes fagdager.

 5. Regler for god advokatskikk - bedre brukervennlighet

  Vi har oppdatert brukergrensesnittet til regler for god advokatskikk med kommentarer på våre nettsider.

 6. Debatt om traumer og hukommelse

  Torsdag 9. februar arrangerte Oslo krets debatt om traumer og hukommelse på Litteraturhuset i Oslo.

 7. Fremtidens fri rettshjelp

  Vilkårene for fri rettshjelp er i liten grad gjenstand for kvalifisert politisk oppmerksomhet og debatt. Politikerne synes mer opptatt av ordningens kostnader, enn av de verdiene ordningen representerer for utsatte grupper – og for samfunnet. Stortingsvalget 2017 kan representere et tidsskille.

 8. Ny lønnsstatistikk viser høyere lønnsvekst i 2016

  Vi har kartlagt inntektsforhold for medlemmer som er ansatt i advokatfirmaer, bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor, basert på vår lønnsundersøkelse som ble gjennomført i desember 2016. Statistikken viser at lønnsveksten i bransjen var noe høyere i 2016 enn den har vært de siste årene. Fjorårets lønnsvekst var på 4,5 % – en økning på 2,1 % sammenlignet med året før. Mye tyder på at lønnsveksten i 2016 i stor grad kompenserer for den lave lønnsveksten i 2014 og 2015.

 9. Venstre mot reisekutt for advokater

  I sitt alternative forslag til statsbudsjett går Venstre mot regjeringens forslag om å innføre halvert salærsats ved reisefravær for advokater. Partiet går også mot forslaget om å øke egenandelen i rettshjelpsordningen fra fem til åtte ganger salærsatsen.

 10. Erstatningssaker mot advokater - slik unngår du feil

  Advokatforeningen har gjennomgått meldte skadesaker tilknyttet Advokatforeningens tilbud om sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring til enkeltadvokater og de mindre og mellomstore firmaene.