Rett i sofaen: Jon Wessel-Aas og Merete Smith i samtale om advokatlov

Hvorfor er advokatloven viktig?

Etter ønske fra medlemmene har Advokatforeningen lenge jobbet for å få en helhetlig og sammenhengende advokatlov. Hvorfor er dette viktig? Se Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas i samtale med foreningens generalsekretær Merete Smith.