Artikler i forbindelse med koronautbruddet 2020

 1. Oversikt over regjeringens tiltak for advokater

  I løpet av de siste ukene er det som følge av korona-epidemien blitt vedtatt flere økonomiske tiltak og midlertidige regler for å avhjelpe konsekvensene av epidemien. Her er en oversikt over tiltak som er av særlig relevans for Advokatforeningens medlemmer.

 2. Frist for å betale bidrag og til å sende inn årsregnskap utsatt

  Frist for å betale bidrag og til å sende inn årsregnskap og egenerklæring med revisoruttalelse utsettes til 31. mai 2020.

 3. Gratis e-kurs om koronarelaterte spørsmål

  I samarbeid med Advokatfirmaet Hjort DA har JUS laget et gratis e-kurs med hovedvekt på arbeidsrettslige problemstillinger, men også håndtering av kontraktsrelasjoner i krisesituasjoner.

 4. Forenklingsforskriften for justissektoren – forarbeider

  Den midlertidige forskriften om forenklinger og tiltak innenfor justissektoren har nå trådt i kraft. Her finner du forarbeidene til forskriften.

 5. Permittering - spørsmål og svar

  Forutsetningen for å kunne permittere er at det foreligger saklig grunn. Advokatvirksomheten må også ha saklige kriterier for utvelgelsen av hvilke ansatte eller hvilke grupper av ansatte som permitteres.

 6. Statens garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter

  Loven om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter trådte i kraft 27. mars 2020. Nærmere regler for bruk av ordningen ble fastsatt av Finansdepartementet samme dag, i form av forskrift til lov om statlig garantiordning for små og mellomstore bedrifter.

 7. Sivile saker for retten - Oppdatert

  Det er satt inn ekstraordinære tiltak for å bekjempe spredning av koronaviruset. Med hjemmel i smittevernloven er det fastsatt bestemmelser om karantene for personer for personer med særlig risiko for å være smittet. Advokat Christian Reusch, leder av lovutvalget for sivilprosess og voldgift har utarbeidet og oppdatert denne veilederen for noen forhold som advokater særlig bør være oppmerksom på.

 8. Permittering – hvordan går man frem og hva gjelder?

  Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig er fritatt sin lønnsplikt. Arbeidsforholdet består og det forutsettes at arbeidsstans kun er midlertidig.

 9. Tiltakspakker – Skatt og avgift

  Regjeringen har den siste tiden fremmet flere forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset.

 10. Kartverket anbefaler elektronisk tinglysing

  Kartverket informerer om at de har rigget seg for å kunne fortsette å tinglyse og levere samfunnskritiske tjenester fremover.

 1. 1
 2. 2
 3. 3

Neste