Domstoler og andre tvisteløsende organer

Informasjon om virksomheten til domstolene og lignende organer. Bla. domstolenes videomøterom, koronatiltak i fylkesnemndene, om sivile saker, forenklingsforskriften og rett til offentlig salær ved avlyste rettsmøter.

Les mer

Økonomiske tiltak

Oversikt over økonomiske tiltak og ordninger. Bla. kontantstøtteordning, tiltakspakker, statens garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter, frist for bidrag og årsregnskap.

Les mer

Permittering og sykefravær

Regler og informasjon du kan ha nytte av. Bla. permittering, informasjon fra NAV, informasjon om koronarelatert sykefravær og sykeavbruddsforsikring.

Les mer

Advokatvirksomhet

Midlertidige regler, løsninger og råd for din advokatvirksomhet. Bla. om videokonferanseutstyr, hjemmekontor og e-kurs

Les mer

Høringsuttalelser - koronalovgivning

Oversikt over alle høringsuttalelser fra Advokatforeningen til ulike korona-lovforslag.

Les mer

Advokatforeningen

Informasjon om og fra Advokatforeningen, som gjelder eller er påvirket av koronakrisen. Bla. resultater fra medlemsundersøkelser om konsekvenser av koronakrisen, advokatvaktene, talentprisen og kurs.

Les mer