Økning i permitteringer og permitteringsvarsel blant advokater

En oppdatert spørreundersøkelse om konsekvensene av koronakrisen viser en økning i antall permitterte advokater, og et estimert omsetningstap på 3 milliarder for hele bransjen.

Les mer

Konsekvenser av koronaepidemien for advokatbransjen

For å kartlegge hvilke konsekvenser koronaepidemien har for advokatbransjen og våre medlemmer, har Advokatforeningen gjennomført en spørreundersøkelse.

Les mer

Advokatvaktene

De fleste advokatvaktene er stengt inntil videre.

Les mer

Utdelingen av Talentprisen 2020 utsettes

På grunn av koronaviruset og de utfordringene situasjonen medfører for våre medlemmer, har Advokatforeningen besluttet å utsette Talentprisen 2020 på ubestemt tid.

Les mer

Gjennomføring av kurs

Utbruddet av koronavirus vil påvirke vår kursvirksomhet framover.

Les mer