Midlertidig lov om rekonstruksjon og ansvarsdekning

Etter den midlertidige rekonstruksjonsloven skal rekonstruktøren være en advokat med erfaring fra insolvensbehandling. Dersom du skal påta deg et slikt oppdrag eller være medlem av kreditorutvalg etter loven, bør du undersøke om ansvarsforsikringen...

Les mer

Koronakrisen og hvitvasking

Enheten for finansiell etterretning (EFE) ved ØKOKRIM ber rapporteringspliktige være ekstra årvåkne for nye indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering i forbindelse med koronakrisen.

Les mer

Permitteringstid vil ikke bli godskrevet som praksistid for advokatfullmektiger

Tilsynsrådet skal tilskrives og informeres ved permittering av advokatfullmektiger.

Les mer

Forsvareroppdrag kan regnes som særlig samfunnskritisk funksjon

Advokatforeningen har fått aksept for at advokater som er oppnevnt av retten for å sikre forsvarlig gjennomføring av straffesaker, kan bruke dokumentasjonen for å søke om tilbud om barnehage-/skoleplass.

Les mer

Fullmektiger kan arbeide fra hjemmekontor

Tilsynsrådet sier at fullmektiger kan arbeide fra hjemmekontor som et ledd i å bremse spredning av koronaviruset.

Les mer

Sikkerhet på hjemmekontor

Nasjonal sikkerhetsmyndighet oppfordrer til økt årvåkenhet og bevisstgjøring rundt IKT-sikkerheten, særlig knyttet til midlertidige hjemmekontorløsninger.

Les mer

Kartverket anbefaler elektronisk tinglysing

Kartverket informerer om at de har rigget seg for å kunne fortsette å tinglyse og levere samfunnskritiske tjenester fremover.

Les mer

Råd til næringsdrivende advokater i en utfordrende tid

Mange som driver egen næringsvirksomhet opplever nå vanskelige tider. Dette gjelder også mange advokater. Oppdragsmengden faller eller uteblir og utgiftene er de samme.

Les mer

Gratis e-kurs om koronarelaterte spørsmål

I samarbeid med Advokatfirmaet Hjort DA har JUS laget et gratis e-kurs med hovedvekt på arbeidsrettslige problemstillinger, men også håndtering av kontraktsrelasjoner i krisesituasjoner.

Les mer

Videokonferanseløsninger for advokater

Vi oppfordres for tiden sterkt til å begrense fysiske møter, og mange er også engstelige for å være med på slike. Å flytte møtene til nettet, via ulike løsninger for videokommunikasjon, er heldigvis både effektivt og enkelt.

Les mer

Midlertidige regler for deg som er advokat

På grunn av korona-pandemien er det vedtatt en rekke midlertidige lover. Flere av reglene var tidligere å finne i forskrifter gitt med hjemmel i koronaloven, som nå er opphevet. Her er en oversikt over lovene som er særlig relevante for advokater

Les mer