Søknadsordning på plass - Kompensasjon for tapt inntekt for selvstendig næringsdrivende

Kompensasjonsordningen for tapt inntekt for selvstendig næringsdrivende er en midlertidig ordning som er opprettet som følge av koronasituasjonen. NAV har nå fått på plass en elektronisk ordning for søknad om kompensasjon.

Les mer

Tiltakspakker – Skatt og avgift

Det er vedtatt flere endringer i skatte- og avgiftslovgivningen for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset. Endringene innebærer endringer i både satser, avgifter, sanksjoner og frister.

Les mer

Statens garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter

Loven om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter trådte i kraft 27. mars 2020. Nærmere regler for bruk av ordningen ble fastsatt av Finansdepartementet samme dag.

Les mer

Frist for å betale bidrag og til å sende inn årsregnskap utsatt

Frist for å betale bidrag og til å sende inn årsregnskap og egenerklæring med revisoruttalelse utsettes til 31. mai 2020.

Les mer

Kontantstøtteordning for foretak med minst 30 % omsetningsfall

Størrelsen på kompensasjonen fra staten vil avhenge av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten. Advokatfirmaer kan omfattes av ordningen.

Les mer

Oppdatert oversikt over økonomiske tiltak for advokater

I løpet av de siste ukene er det som følge av korona-epidemien blitt vedtatt flere økonomiske tiltak for å avhjelpe konsekvensene av epidemien. Her er en oversikt med bl.a. ny midlertidig inntektssikring for selvstendig næringsdrivende som ble vedtatt...

Les mer