Revisjon av finansavtaleloven

Les mer

Utkast til forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur med matfisk

Utkast til forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2017/2018

Les mer

Endringer i utlendingsforskriften - unntak fra kravet om oppholdstillatelse for arbeidsforhold

Les mer

Forslag om endringer i reglene om elektronisk kommunikasjon med domstolene

Les mer

Forslag om endring i straffelovens regler om forvaring

Les mer

NOU 201711 Bedre bistand. Bedre beredskap

Les mer

Forslag til endringer i utlendingsloven (innbringelse og pågripelse i forbindelse med inn- og utreisekontroll mv.)

Les mer

Forslag til forskrift til den nye eierseksjonsloven

Les mer

NOU 2017:12 Svikt og svik

Les mer

NOU 2017: 9 Politi og bevæpning

Les mer