NOU 2017: 15: Revisorloven

Les mer

Endringer i diverse forskrifter etter skipssikkerhetsloven

Les mer

Endring i utlendingsloven

endring i utlendingsloven – straff for den som skaffer et utlending arbeid eller bosted når forholdene innebærer en utilbørlig utnyttelse av utlendingens situasjon

Les mer

Diverse endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern

Les mer

Endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3

Endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3. Definisjon av habilitering og rehabilitering

Les mer