Utkast til ny personopplysningslov – gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett

Les mer

NOU 2017: 13 Ny sentralbanklov. Organisering av Norges Bank og Statens pensjonsfond utland

Les mer

Endring i forskrift om dokumentasjon av byggevarer og byggevareforordningen

Les mer

Endringer i reglene om nydyrking - Forbud mot nydyrking av myr

Les mer

Forslag til endring av forskrift om elsertifikater

Les mer

Forslag om ratifikasjon av FNs internasjonale konvensjon om beskyttelse mot tvungen forsvinning

Forslag om ratifikasjon av FNs internasjonale konvensjon om beskyttelse mot tvungen forsvinning av 20. desember 2006 og om straffebud om tvungen forsvinning i straffeloven

Les mer

Endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett og rettskraft for Tvisteløsningsnemndas avgjørelser

Les mer

Innspill til utvalget for samlet gjennomgang av tvangsreglene i helse- og omsorgssektoren (Tvangslovutvalget)

Les mer

Endringer i arbeidsmiljøloven

Les mer