Forslag til endring av forskrift 13. mai 2009 nr. 589 om kjøretøyverksteder

Les mer

Ratifikasjon og gjennomføring i norsk rett av tilleggsprotokoll om elektroniske fraktbrev

Les mer

EU-kommisjonens forslag til direktivendringer - "A New Deal for Consumers"

Les mer

Oppfølging av anbefaling om rettspsykiatri

Les mer

Forskrifter til ny hvitvaskingslov

Les mer

Kvalitetsplan for barneverntjenesten i Stavanger

Les mer

Forslag til endringer i losloven for å legge til rette for autonome fartøy

Les mer

Endring av rettsgebyrloven

Les mer

Forslag om skjerpet ervervsbegrensing og regulering av korttidsutleie mv.

Les mer