Overføring av oppgaver fra Skatteklagenemnda til Skattedirektoratet

Les mer

Forslag til endring av forskrift 13. mai 2009 nr. 591 om periodisk kontroll av kjøretøy - vandelskrav for kontrollører

Les mer

Forslag til forskrift om sentral godkjenning av planforetak

Les mer

Framlegg til endringar i bilansvarslova

Les mer

Forslag til endring av vegtrafikkloven og parkeringsforskriften

Forslag til endring av vegtrafikkloven og parkeringsforskriften - halv pris for parkering av nullutslippskjøretøy på kommunale parkeringsplasser og sektoravgift for tilsyn med

Les mer

Obligasjoner med fortrinnsrett og særlige regler om offentliggjøring av informasjon

Les mer

Forslag til endring i vergemålsforskriften § 26

Les mer

Behandling av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll mv.

Les mer

Forslag til endringer i ekteskapsloven

Les mer

Evaluering av Transocean-saken

Les mer