Deling av foreldrepengeperioden i tre like deler ved 80 pst. uttak og endring av kvotebegrepet

Les mer