NOU 2018: 5 Kapital i omstillingens tid

Les mer

Endring i forskrift om dokumentasjon av byggevarer og byggevareforordningen

Les mer

Forslag til lavere alderskrav for føring av mobilkran for lærlinger i kran- og løfteoperasjonsfaget

Les mer

Forslag til endring i byggesaksforskriften (SAK10)

Les mer

Endringer i sosialtjenesteloven - kvalifiseringsprogrammet

Les mer

NOU 2018:4 Sjøveien videre - Forslag til ny havne- og farvannslov

Les mer

Finansskatt i fellesregistrerte virksomheter

Les mer

Forslag til endringer i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Les mer

Utkast til regler tilsvarende EUs forsikringsdistribusjonsdirektiv

Les mer

Endringer i forsikringsavtaleloven

Les mer