Forskriftsendring Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll

Les mer

Heve strafferammen for brudd på kravet om tillatelse for å tilby betalingstjenester

Les mer

effektivisering av regelverket for bortvisning av tredjelandsborgere (ikke EØS-borgere) i forbindelse med asylsaksbehandling

Les mer

Banklovkommisjonens utredning nr. 31 om krisehåndtering i forsikrings- og pensjonssektoren

Les mer