Forslag om å avvikle prinsippet om ett statsborgerskap i statsborgerloven

Les mer

Forslag om endringer i rettsgebyrloven - innføring av nytt gebyr for skifteattest, uskifteattest og fullmakt

Les mer

To utredningsrapporter om dagligvaresektoren

Les mer

Forslag om å innføre overtredelsesgebyr og heve strafferammene

Forslag om å innføre overtredelsesgebyr og heve strafferammene i forurensningsloven, produktkontrolloven og naturmangfoldloven

Les mer

Forslag om adgang til bareboat registrering

Les mer

Forslag om endring av lov av 21. juni 2013 nr. 102 om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven)

Les mer