Bedre regulering av større utbyggingsprosjekter - rapport fra ekspertutvalg - forslag om endringer i eierseksjonsloven

Les mer

Forslag til endringer i byggteknisk forskrift (TEK17) om brannsikkerhet og avstandskrav på campingplasser

Les mer

Forslag til endringer i reglene for uføretrygd mv.

Les mer

Forslag til endringer i straffeloven mv. (avvergingsplikt, tvangsekteskap, skyting mot politiet m.m.)

Les mer

Ny forskrift til foretaksnavneloven

Les mer

Forslag til endringer i arbeidstvistloven

Les mer

Forslag til endring i forskrift om mekling etter ekteskapsloven og barneloven

Les mer