NOU 2019: 11 Enklere merverdiavgift med én sats

Les mer

Hjemmel for å utstyre tolltjenestepersonell med pepperspray som selvforsvarsmiddel

Les mer

Hjemmel for overtredelsesgebyr ved brudd på fartsområdebegrensningene i eller i medhold av NIS-loven § 4

Les mer

Sammenslåing av Fredrikstad tingrett, Halden tingrett, Moss tingrett og Sarpsborg tingrett

Les mer

Endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

Les mer

Forslag til endringer i barneloven for å legge til rette for digitalisert erklæring av farskap

Les mer

Nye regler om dykking fra skip

Les mer