NOU 2019: 11 Enklere merverdiavgift med én sats

Les mer

Hjemmel for å utstyre tolltjenestepersonell med pepperspray som selvforsvarsmiddel

Les mer

Hjemmel for overtredelsesgebyr ved brudd på fartsområdebegrensningene i eller i medhold av NIS-loven § 4

Les mer

Sammenslåing av Fredrikstad tingrett, Halden tingrett, Moss tingrett og Sarpsborg tingrett

Les mer

Endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

Les mer

Forslag til ny barnevernslov

Les mer

Forslag til endringer i barneloven for å legge til rette for digitalisert erklæring av farskap

Les mer

Nye regler om dykking fra skip

Les mer

Framlegg om fjerning av fritak frå avgift for varesendingar av låg verdi (350-kronersgrensa)

Les mer