Endring av særavgiftsforskriften - avgift på elektrisk kraft

Les mer

Skattemelding for næringsdrivende på standardisert digitalt format

Les mer

Ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort

Les mer

Endring i konkursregisterforskriften (offentliggjøring av opplysninger om konkurskarantene mv.)

Les mer