Endringer i salær- og stykkprisforskriften i forbindelse med godtgjøring av arbeid med anke

Les mer

Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften – behandling av personopplysninger og automatiserte avgjørelser

Les mer

Forslag til regler for lånebasert folkefinansiering

Les mer

Forslag til endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og burettslagslova

Les mer

Sammenslåing av Nedre Romerike tingrett og Øvre Romerike tingrett

Les mer