Vurdering av forbud mot lange kniver/machete

Les mer

Forslag til endringer i vannressursloven, vassdragsreguleringsloven, energiloven, lov om elsertifikater og havenergilova

(administrative reaksjoner og sanksjoner)

Les mer

Etablering av lovhjemmel om avsavnsrente i forurensningsloven.

Les mer

NOU 2019:18 Skattlegging av havbruk

Les mer