Forslag til kildeskatt på renter og royalty mv.Forslag til kildeskatt på renter og royalty mv.

Les mer

Midlertidige innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen

Les mer

Forslag til midlertidig lov om utsettelse av fristene for fastsettelse av årsregnskap mv.

Forslag til midlertidig lov om utsettelse av fristene for fastsettelse av årsregnskap mv. og avholdelse av ordinær generalforsamling mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Les mer

Romlovutvalgets utredning "Rett i bane"

Les mer

Midlertidig endring i forskrift om selvdeklarasjon av ordninger for elektronisk identifikasjon (selvdeklarasjonsforskriften)

Les mer

Endringer i dagpenge- og utlendingsforskriften for faglærte utlendinger som er permitterte under covid-19-pandemien

Les mer

Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel)

Les mer

Forslag til endringer i burettslagslova, bustadbyggjelagslova og eierseksjonsloven

Les mer

Forslag til ny forskrift om betaling av bompenger

Les mer