Forslag til endring i skattereglene om grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjebytte

Les mer

Endringer i arbeidsmiljøloven – Kollektiv søksmålsrett for fagforeninger om ulovlig innleie

Les mer

Forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven

- politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.

Les mer

Forslag til endringer i matloven og kosmetikklova (behandling av personopplysninger mm.)

Les mer

Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

Les mer

Endringer i straffeloven og skadeserstatningsloven (skjult personforfølgelse mv.)

Les mer

Omlegging av særskatten for petroleumsvirksomhet til en kontantstrømskatt

Les mer

Elektronisk kontroll ved brudd på besøksforbud (omvendt voldsalarm)

Les mer