NOU 2020: 10 Straffelovrådets utredning nr. 2 - Inndragning av utbytte fra gjengkriminalitet

Les mer

Forlengelse av midlertidig lov om hjemmel for forskrifter om isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet mv. i smittevernloven

Les mer

Gjennomføring av moderniseringsdirektivet i norsk rett

Les mer

Krav til vekterutdanning for ansatte ved alarmselskaper som ikke foretar utrykning

Les mer

Forslag til nye regler om gjennomføring av møter i foretakslovgivningen

Les mer

Forslag til nye regler om tilsynsråd for kriminalomsorgen

Les mer

Foreldelsesfristen for overtredelsesgebyr i hvitvaskingsloven

Les mer

Forslag om å etablere en godkjenningsordning for bilvask, dekkskift og dekklagring

Les mer

Forslag til regler om straffegjennomføring ved utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom eller annen ekstraordinær og alvorlig hendelse

Les mer