Forslag om endringer i smittevernloven (portforbud)

Les mer

Forslag til midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19

Les mer

Endringer i prosessregelverket (signaturløsninger, forkynnelse mv.)

Les mer

Forslag til endring av lov om forbud mot hold av pelsdyr

Les mer

Endringer i ekomloven (lagring av IP-adresser mv.)

Les mer

Revidering av forurensningsregelverket for akvakultur i sjø

Les mer

Endring av oppbevaringstid for oppbevaringspliktige dokumenter - tollforskriften § 4-12

Les mer

Forslag til endringer i tvisteloven mv. – ankesiling, rettsmekling mv.

Les mer