NOU 2021: 1 Regler om tilsynsmyndighet, sanksjonskompetanse og klageordning

Les mer

forslag til endringer i utlendingsloven og ny forskrift (stønad til beboere i asylmottak)

Les mer

Forslag til endringer i husleieloven, rettshjelploven og forskrift om Husleietvistutvalget (virkeområde, forkynnelse, signaturløsninger mv.)

Les mer

Endringer i helsepersonelloven: autorisasjon av naprapater, osteopater, logopeder og paramedisinere

Les mer

Forslag til lov om informasjonstilgang m.m. for utvalg som skal undersøke saker om overgrep begått av helsepersonell mot pasienter i perioden 2010 til 2020

Les mer

Forslag til endringer av sjøloven og registreringsforskriftene - elektronisk tinglysing (registrering) av skip

Les mer