Forslag til forskriftsbestemmelser om overtredelsesgebyr - forurensningsloven og produktkontrolloven

Les mer

Forlengelse av innreiserestriksjonsloven

Les mer

Forslag til ny bestemmelse i forsvarsloven om erstatning for vernepliktige i førstegangstjeneste

Les mer

Forslag om endringer i erstatnings- og kompensasjons-ordningene for veteraner – bruk av spesialisterklæringer mv.

Les mer

Forlengelse av forskriftshjemler i smittevernloven – Isolering, karantene og koronasertifikat mv.

Les mer

Digitalt skifte av dødsbo

Les mer

Endringer i byggteknisk forskrift om mikrohus til boligformål

Les mer

Forslag til klimabaserte energikrav til bygg

Les mer