EU-kommisjonens forslag om tilbørlig aktsomhet for bærekraft for foretak og endring av direktiv (EU) 2019/1937

Les mer

Forslag til endringer i domstolstruktur

Les mer

Forslag til endringer i politiregisterloven, politiregisterforskriften og utlendingsloven

Les mer

Forslag til endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak

Les mer

Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven - styrking av retten til heltid

Les mer

Forslag til midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina med rett til midlertidig kollektiv beskyttelse

Les mer

NOU 2021: 10 Ny lov om folkefinansiering av næringsvirksomhet

Les mer

Endringer i YTL - Behandlingsgrunnlag ved billettering på ferje

Les mer

Innspill til Utleverings- og arrestordreutvalget

Les mer