Forslag til midlertidig forskriftshjemmel om utvidet adgang til fjernmøter for å avhjelpe konsekvenser av covid-19

Les mer

Forslag til reviderte bestemmelser om tilbaketrekking av akvakulturlokaliteter ved passivitet

Les mer