Forslag til endringer i rettshjelpforskriften

Les mer

Utredning om foretaksstraff og korrupsjon

Les mer

Forslag til endringer i konkurranseloven

Les mer

Forslag om endring i finansforetaksforskriften om BankID ved avvikling under offentlig administrasjon

Les mer

Ny forskrift om kapitaliseringsrente etter skadeserstatningsloven

Les mer

Forslag om nytt verdsettelsessystem for fritidsboliger

Les mer

Forslag til endringer i rederiskatteordningen

Les mer

Endringer i politiloven, politiregisterloven og politiregisterforskriften - PSTs etterretningsoppdrag og bruk av åpent tilgjengelig informasjon

Les mer