Forslag til særregler om skattlegging av privat konsum i selskap

Les mer

Forslag til generell merverdiavgiftsplikt ved omsetning av fjernleverbare tjenester over landegrensene

Les mer

Forslag til ny forskrift om oppfølgning av barn på institusjon og forslag til ny tilsynsforskrift

Les mer

Forslag til forskrift om undersøkelse og utvinning av skjellsand, sand og grus i kystnære områder

Les mer

NOU 2021:11 Selvstyrt er velstyrt

Les mer