Forslag om gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1024 om åpne data og viderebruk av informasjon i offentlig sektor i norsk rett

Les mer

Forslag til endring i forskrift om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs

Les mer

Forslag til retningslinjer om meddommeres digitale tilgang til straffesaksdokumenter før, under og etter hovedforhandling

Les mer

Forslag om ny vareførselsforskrift, ny tollavgiftsforskrift og forslag til endringer i merverdiavgiftsforskriften kap. 6, 7 og 10

Les mer