Forslag til gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1937 (varslingsdirektivet) i norsk rett

Les mer

Forslag til endring i forsikringsavtaleforskriften (definisjonen av store risikoer)

Les mer