Nyhet

Arbeidet med nasjonal veileder for smittetrygge rettsmøter er snart avsluttet.

Vi har fått gode innspill fra våre medlemmer i arbeidet med å gi tilbakemelding til Domstoladministrasjonens arbeid med veileder for smttetrygge rettsmøter.

Domstoladministrasjonen utarbeider nasjonal veileder for smittetrygge rettsmøter. Dette vil bidra til kunnskap og forutberegnelighet for rettens aktører, med vurderinger av smitterisiko, rettssikkerhet, praktisk gjennomførbarhet m.m.. Mange av våre medlemmer sitter med verdifulle erfaringer med de smitteverntiltak som er gjennomført så langt. Vi har bedt om deres innspill, og er takknemlig for innsendte refleksjoner og erfaringer. 

Du kan lese våre innspill til nasjonal veileder her.