Nyhet

Forsvareroppdrag kan regnes som særlig samfunnskritisk funksjon

Advokatforeningen har fått aksept for at advokater som er oppnevnt av retten for å sikre forsvarlig gjennomføring av straffesaker, kan bruke dokumentasjonen for å søke om tilbud om barnehage-/skoleplass.

Advokatforeningen har henvendt seg til justisdepartementet med innspill om at advokater i visse tilfeller bør regnes inn under den samfunnskritiske funksjonen lov og orden. Vi har fått aksept for at advokater som er oppnevnt av retten for å sikre forsvarlig gjennomføring av straffesaker, kan bruke dokumentasjonen ovenfor egen kommune for å søke om tilbud om barnehage-/skoleplass for nødvendig tid til forberedelse, og for tiden de må møte fysisk eller digitalt i rettssalen.

Departementet presiserer at øvrige kriterier også må være oppfylt. Dette innebærer at:

  • det er nøkkelpersonell innenfor de samfunnskritiske funksjonene som er omfattet, og ikke funksjoner som generelt kan være viktige uten å være samfunnskritiske.
  • det bør legges til grunn en restriktiv linje hvor det bør oppfordres til deling av barnepass mellom foreldrene.
  • bruk av andre slektninger og andre til barnepass kan ved behov vurderes, men eldre og andre personer i risikogrupper bør ikke brukes.
  • barna skal være under 12 år og barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner for at de skal få et tilbud.

Det presiseres at dette gjelder for den situasjonen samfunnet nå står i med COVID-19, og det vil på et senere tidspunkt bli gjort en evaluering av kritiske samfunnsfunksjoner.

Les hele brevet fra Justisdepartementet her.