Nyhet

Har du erfaringer med korona-rettsmøter?

Nå utarbeides nasjonal veileder for smittetrygge rettsmøter. Advokatforeningen behøver dine innspill og erfaringer.

Det utarbeides nå en nasjonal veileder for hvordan rettsmøter kan gjennomføres innenfor kravene til godt smittevern, og arbeidet går fort. Advokatenes erfaringer er viktige i dette arbeidet, og Advokatforeningen ønsker dine innspill innen utgangen av onsdag 23. april. Vi har allerede fått flere henvendelser, og innholdet varierer. Noen opplever at nettbaserte rettssaker fungerer veldig bra, andre innspill er mindre positive. «Når vi vet at det er nesten umulig å få inn en anke til Høyesterett synes jeg det er svært betenkelig at ikke parter skal få kunne møte lagmannsretten og avgi sin partsforklaring. … Det er viktig for parter å kjenne at dommeren har hørt på dem, før retten tar avgjørelser av svært stor betydning», skriver Kristiansand-advokat Solveig Løhaugen til oss i en e-post.

«Vårt kontor skal mandag avvikle 4 rettsmøter via videolink fra kontoret med 4 ulike advokater. Dette innebærer flere utfordringer både av hensyn til smittetiltak, egnede møterom til gjennomføring av rettsmøte, samt hvorvidt båndbredden vil takle 4 videolinker samtidig» er innholdet i en e-post fra et annet medlem.

Også meddommer-ordningen er under press for lette på rettssaksavviklingen. Advokatforeningen har vært kritisk til dette, men har tvilt oss frem til at vi kan akseptere en reduksjon av antall meddommere i lagmannsretten. Årsaken er at skyldanker med syv dommere, to fagdommere og fem meddommere, vil være nær umulig å gjennomføre under dagens smittevernregime. Vi har imidlertid vært tydelige på at vi ikke kan akseptere at selve meddommer-ordningen settes til side, slik det har blitt foreslått for tingrettenes del.

Advokatforeningen takker for de erfaringer våre medlemmer har delt med oss så langt, men vi behøver flere for å bidra til at rettssaker og andre rettsmøter gjennomføres på en trygg og god måte også på nett. Klientenes rettssikkerhet må ivaretas, og da må advokatenes digitale og praktiske forutsetninger tas hensyn til. Viktig er det også å få beskjed dersom du opplever at nettmøter erstatter fysiske møter i større utstrekning enn nødvendig. Det er smittefaren i domstolene, ikke ressursmangelen, som skal løses gjennom nettbaserte møter.

Har du erfaringer rundt nettmøter eller andre smitteverntiltak du tenker at vi bør bringe videre til utarbeidelsen av en nasjonal veileder? Vi setter stor pris om du beskriver dine innspill i en epost, og sender dem innen utløpet av onsdag 23. april - til